Sökning: "Samhällskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Samhällskommunikation.

 1. 1. Hur en kommun arbetar med inkludering i externt kommunikationsmaterial

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emma Kernehed; [2017]
  Nyckelord :Kommun; Sverige; Botkyrka; kommunikation; visuell kommunikation; samhällskommunikation; inkludera; exkludera; jämställdhet; jämlikhet; diskriminering; diskrimineringsgrunder; antidiskriminering; genus; kön; könsroller; normer; normkritik; intersektionalit;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur en kommuns externa bildkommunikation stämmer överens med de interna riktlinjerna för bildspråk. Detta görs med utgångspunkt i begreppet inkludering, som i sammanhanget innebär vem som är representerad i bild och hur. Syftet ska besvaras genom en fallstudie med Botkyrka kommun som undersökningsobjekt. LÄS MER

 2. 2. Den frånvarande dialogen : En innehållsanalys av fem kommuners samhällskommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Susanna Dietrichson; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; samhällskommunikation; offentlig kommunikation; demokrati; IT; strategisk kommunikation.;

  Sammanfattning : ABSTRACT: Titel: Den frånvarande dialogen – En innehållsanalys av fem kommuners samhällskommunikation på Facebook.     Problemfråga: Vad utmärker kommunikationen mellan kommunerna och dess invånare på det sociala mediet Facebook i 187 analyserade Facebookinlägg skrivna av kommunerna?              -  I vilken utsträckning har de utvalda städerna utnyttjat Facebook för att bedriva medborgarkommunikation?          -  Hur arbetar kommunerna för att främja invånarnas deltagande i de sociala medierna?          -  Hur integreras de sociala medierna i det övergripande kommunikationsarbetet?          -  Vilka ämnen ligger uppe för diskussion på respektive kommuns Facebook sida och vilken karaktär har samtalen?  Inledning:  I vårt allt mer förändrade medielandskap så har de sociala medierna kommit att spela en större roll för både organisationer och företag. LÄS MER

 3. 3. Den frånvarande dialogen : En innehållsanalys av fem kommuners samhällskommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Susanna Dietrichson; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; samhällskommunikation; offentlig kommunikation; demokrati; IT; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : I vårt allt mer förändrade medielandskap så har de sociala medierna kommit att spela en större roll för både organisationer och företag. Många har valt att ta till sig den nya tekniken för att tillgodogöra sina intressenters informationsbehov. LÄS MER

 4. 4. Sortering, samhälle och sociala medier : En kvalitativ fallstudie av ett kommunägt företags kommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Petra Marjamäki; [2016]
  Nyckelord :Social media; Facebook; civic information; social marketing; communication strategy; communication model; social media strategy; new media logic; participation; case study; qualitative study; municipally-owned company; Sociala medier; Facebook; samhällskommunikation; social marknadsföring; kommunikationsstrategi; kommunikationsmodell; social mediestrategi; ny medielogik; deltagande; fallstudie; kvalitativ studie; kommunägt företag;

  Sammanfattning : Title: Recycling, society and social media: a qualitative case study of a municipally-owned company’s Facebook communication.The aim of the study has been to, through a case study of a company’s Facebook communication create understanding for how the medium may be used as communication channel in order to achieve effective, engaging communication with the company’s Facebook followers. LÄS MER

 5. 5. En social kommun? : En fallstudie om Luleå kommuns interaktion med medborgare i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elin Green Olander; [2016]
  Nyckelord :civic communication; participation; interaction; social media; municipal communication; samhällskommunikation; delaktighet; interaktion; sociala medier; kommunal kommunikation;

  Sammanfattning : Det förändrade medielandskapet i Sverige innebär att myndigheter måste hitta nya vägar för att nå allmänheten. Samtidigt visar statliga utredningar att medborgarnas delaktighet i demokratin bör ökas. LÄS MER