Sökning: "Samhällskris"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Samhällskris.

 1. 1. Covid-19 i en pågående verksamhetsprocess “En studie om samspelet mellan stabilitet och strategisk flexibilitet”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Magnusson; Henrietta Thålig Karlsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Organisation för högre utbildning; Intern infrastruktur; Strategisk flexibilitet; Organisatorisk stabilitet; Samhällskris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I en värld där ekonomistyrning på ett eller annat sätt inkluderas i, eller för den delen driver på organisationers verksamhet, kan ämnesområdet ses ur många perspektiv. Vidare kan ämnet till följd av organisationens interna verksamhetsprocess, ses i kombination med viljan till genomsyrandet av en digital förändring. LÄS MER

 2. 2. ”ATT MAN SITTER OCH FUNDERAR PÅ HUR VI SKA NÅ NYHETSUNDVIKARE DENNA DAG, DET HAR INTE HÄNT.” - En kvalitativ intervjustudie om nyhetsproducenters uppfattningar och förhållningssätt till nyhetsundvikare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olivia Axelson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetsproducenter; nyhetsproduktion; public service; medier; samhällskris; Corona; undvika nyheter; förhållningssätt; uppfattningar; demokrati;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka hur nyhetsproducenter inom public service uppfattar och förhåller sigtill begreppet nyhetsundvikare, vid normalläge som såväl som vid samhällskris.Teori: Studien grundar sig på teorier om nyhetsproduktion, krisjournalistik,publikorientering och olika metoder för att nå sin publik. LÄS MER

 3. 3. Anpassning av kommunikationsstrategi under pandemi : En kvalitativ studie om hur restaurangbranschen anpassat sin kommunikationsstrategi under spridningen av coronaviruset

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Henry Forsman; Julia Weideborn; [2020]
  Nyckelord :Kris; Kommunikation; Kommunikationsstrategi; Varumärke; Sociala medier; Budskap; Frekvens; Word of mouth;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av kommunikationsstrategi under pandemi Författare: Henry Forsman och Julia Weideborn Handledare: Hans Allmér Examinator: Kaisa Lund Kurs: 2FE77E - Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat), 15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, vårterminen 2020. Problemformulering: Spridningen av coronaviruset har försatt samhället i en prekär sits för bedrivande av restaurangverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Hur flyger en utsatt organisation sig igenom en samhällskris?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Felicia Röding Lindner; Sandra Bergholm; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; organisationskris; samhällskris; sociala medier; retorisk analys; SAS; Social Sciences;

  Sammanfattning : I december 2019 rapporterade Worlds Health Organization (WHO) om ett nytt virus som låg bakom flera stycken lunginflammationer i staden Wuhan i Kina. Inte långt senare konstaterade de kinesiska myndigheterna att det rörde sig om ett helt nytt luftvägsvirus som tillhör familjen coronavirus, så kallat COVID-19 (Doktor.se, 2020). LÄS MER

 5. 5. Hur väljer högerpopulistiska partier att agera inför Covid-19 : En kvalitativ textanalys om responsen kring Covid 19 av högerpopulistiska partier i Norden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Cruz Jansson; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; Högerpopulism; Samhällskris; Populism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER