Sökning: "Samhällskritik litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Samhällskritik litteratur.

 1. 1. Monsterinvasion i konsumtionsamerika : En analys av samhällskritik i Gremlins

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Daniel Ekholm; [2021]
  Nyckelord :Gremlins; Gremlins 2: The New Batch; social criticism; consumption; capitalism; racism; ideology criticism; monsters; Reagan; reception; horror films;

  Sammanfattning : This thesis explores the social criticism expressed in the two films Gremlins (Joe Dante, USA,1984) and Gremlins 2: The New Batch (Joe Dante, USA, 1990) and how the films criticizeUS-consumer culture in the Reagan Era, addressing the wide-spread economic problems.To find an answer I have asked the following questions; in what way do the Gremlins filmsexpress social criticism, what are the threats and what functions do they have and has socialcriticism developed between the films and if so how? My hypothesis is that through anallegorical story, Dante attacks the capitalist society, and he does so by letting gremlins,monsters that previously attacked the machines of the allied forces during World War II,destroy the safe society that the Reagan advocated. LÄS MER

 2. 2. I mellanrum och marginaler: Essäfilm : En närläsning av essäistisk form och samhällskritik i två svenskproducerade filmer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Henrik Runmark; [2021]
  Nyckelord :essay; essay film; essayistic form; essäfilm; essä; essäistisk form; samhällskritik;

  Sammanfattning : This study is a close reading of how Shapeshifters (Sophie Vuković, 2017) and Inuti diamanten (Viktor Johansson, 2020) produce social criticism through essayistic forms. Using relevant research and theories on essay film, the first part of this study explores essayistic form in above mentioned films. LÄS MER

 3. 3. Tillfälligheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mia Hanzén; [2021]
  Nyckelord :Science Fiction; New Weird; sf; dystopia; travesty; What if; Science Fiction; New Weird; sf; dystopi; travesti; What if;

  Sammanfattning : Skrivprojektet Tillfälligheter består av sju texter som på olika sätt binds ihop av tematiken i ordet tillfälligheter. Jag har haft intentionen att utforska hur jag i mitt skrivande kan närma mig genren science fiction. Genren är bred och ger stora möjligheter till variation och användning av fantasin utan begränsningar. LÄS MER

 4. 4. Feministiska budskap hos Jane Austen : En studie av samhällskritik i Northanger Abbey och dess relevans som undervisningsmaterial i kursen svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Rebecka Backman; [2019]
  Nyckelord :Jane Austen; Northanger Abbey; Gender theory; Gothic genre; Social criticism; Jane Austen; Northanger Abbey; Genusteori; Gotisk genre; Samhällskritik;

  Sammanfattning : Jane Austen har blivit en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska författare med sina romaner som handlar om unga kvinnor under det sena sjuttonhundratalet och det tidiga artonhundratalet. En av hennes första romaner, Northanger Abbey (1818) är ett av hennes mest humoristiska och ironiska verk. LÄS MER

 5. 5. Den moderna ensamhetens paradox : En litteraturvetenskaplig analys av modernitet och individualism i Therese Bohmans Aftonland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dina Bentelid; [2019]
  Nyckelord :modernitet; individualism; identitet; identitetsskapande; litteratur; samtidsroman; Therese Bohman; samhällskritik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker spänningen mellan frihet och trygghet respektive ensamhet och gemenskap som typiskt moderna erfarenheter i Therese Bohmans samtidsroman Aftonland (2016). Studien syftar till att relatera dessa teman till viss kritik av det moderna samhället genom sociologiska teorier om modernitet och individualism. LÄS MER