Sökning: "Samhällskritik"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Samhällskritik.

 1. 1. Kae Tempests visuella retorik : “Riots are tiny though, systems are huge”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Teodor Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :Retorik; semiotik; musikvideo; politik; samhällskritik; Kae Tempest; Europe is Lost;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera filmmediets retorik i Kae Tempest musikvideo till låten Europe is Lost. Den retoriska situationen närmas genom att studera hur Tempest använder sig av filmklipp från nyhetsmedia och populärkultur som semiotiska tecken. I detta analyseras även Tempest användning av satir och humor. LÄS MER

 2. 2. Medicinsk socialpolitik : Socialmedicinens väg från kunskapsområde till medicinsk specialitet i Sverige 1953—1973

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Michal Brehmer; [2022]
  Nyckelord :Socialmedicin – socialt arbete – gränsdragningsarbete – socialpolitik – välfärdssamhället – vetenskap – samhällskritik.;

  Sammanfattning : Syftet för denna uppsats är att undersöka centrala aspekter av socialmedicinens professionaliseringsprocess i Sverige under 1900-talets mitt – när socialmedicin under 1950-talet gick från att vara ett kunskapsområde till att bli en medicinsk etablerad ämnesvetenskap hela perioden upp till att det upphöjdes till statusen av en medicinsk specialitet 1974. Materialet som undersöks i denna studie är Socialmedicinsk tidskrift vilken grundades som ett forum för läkare och andra intresserade att diskutera socialmedicinska frågor. LÄS MER

 3. 3. Made in China : -En kvalitativ studie om samhällskritiken i Peking-den hopfällbarastaden, Waste Tide och The Three-Body Problem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Theodor Bergström; [2022]
  Nyckelord :Hao Jingfang; Chen Qiufan; Liu Cixin; kinesisk science fiction; samhällskritik; kinesisk historia; klasskritik; narratologi; litteratursociologi; klassteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar tre kinesiska science fiction-böcker: Hao Jingfangs Peking-den hopfällbara staden (2012), Chen Qiufans Waste Tide (2013) och Liu Cixins The Three-Body Problem (2008). Syftet med studien är att undersöka vilken typ av samhällskritik som finns i verken. LÄS MER

 4. 4. Monsterinvasion i konsumtionsamerika : En analys av samhällskritik i Gremlins

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Daniel Ekholm; [2021]
  Nyckelord :Gremlins; Gremlins 2: The New Batch; social criticism; consumption; capitalism; racism; ideology criticism; monsters; Reagan; reception; horror films;

  Sammanfattning : This thesis explores the social criticism expressed in the two films Gremlins (Joe Dante, USA,1984) and Gremlins 2: The New Batch (Joe Dante, USA, 1990) and how the films criticizeUS-consumer culture in the Reagan Era, addressing the wide-spread economic problems.To find an answer I have asked the following questions; in what way do the Gremlins filmsexpress social criticism, what are the threats and what functions do they have and has socialcriticism developed between the films and if so how? My hypothesis is that through anallegorical story, Dante attacks the capitalist society, and he does so by letting gremlins,monsters that previously attacked the machines of the allied forces during World War II,destroy the safe society that the Reagan advocated. LÄS MER

 5. 5. Svarta kroppar och vita blickar : En komparativ studie av samhällskritiken i filmerna Get Out och Play

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Theo Hafström; Maja Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Race; Film; Social criticism; Representation; Stereotypes; Ras; Film; Samhällskritik; Representation; Stereotyper;

  Sammanfattning : There is an ongoing debate in the media about whether or not caucasian filmmakers should be telling stories about racism and the black experience. This study aims to further the discussion by examining and comparing social criticism in the two feature-length films Play and Get Out, made by caucasian filmmaker Ruben Östlund and African American filmmaker Jordan Peele respectively. LÄS MER