Sökning: "Samhällsnormer"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Samhällsnormer.

 1. 1. Bryta normer och följa strömmen – samtidigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Therese Balchman; [2019-08-05]
  Nyckelord :Sustainable mobility; Personal and social norms; Rural accessibility; Electric vehicles; Transport planning;

  Sammanfattning : This study refers to questions of rural accessibility, and to the sustainability profits of theimplementation of the electric car. Furthermore, it refers to the perceptions and experiences ofyoung women considering transport related norm impacts, and to geographical significance ofthese norms. LÄS MER

 2. 2. Stympad eller stylad? - En kritisk granskning av lagstiftarens uppfattning om könsstympning och kosmetisk intimkirurgi på kvinnor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Sveindal; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan år 1982 finns i svensk lagstiftning ett absolut förbud mot kvinnlig könsstympning. Samtidigt som alla former av könsstympande ingrepp är totalt förbjudna får intimkirurgiska ingrepp av kosmetisk natur utföras på kvinnor så länge de samtyckt till ingreppet. LÄS MER

 3. 3. Varför källsorterar individer? : En kvalitativ studie av två generationer i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sophia Phylactou; [2019]
  Nyckelord :källsortering; tillgänglighet; bostadstyp; theory of planned behavior; Uppsala;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka varför individer i Uppsala kommun källsorterar och vad som möjliggör och hindrar deras källsortering utifrån olika aspekter såsom bostadsform, upplevda samhällsnormer och ålder. För att besvara syftet ställdes frågeställningarna: Vilken inverkan har bostadsform på individers källsortering?, Hur påverkar tillgängligheten till avfallsrum och upplevelsen av det individers källsortering?, Hur påverkar upplevelsen av normer olika individers källsortering? och På vilket sätt påverkar generationstillhörighet individens källsortering?. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta för social rättvisa: En kvalitativ intervjustudie gällande HBTQ-frågor och politiskt agentskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Bisexualitet; social rättvisa; identitetspolitik; politiskt agentskap; organisationer; HBTQ; Nancy Fraser; ekonomisk fördelning; erkännande. Bisexuality; social justice; identity politics; political agency; organisations; LGBTQ; redistribution; recognition.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker politiskt arbete utfört av personer som upplever attraktion till fler än ett kön, inom organisationer eller kontexter som arbetar för HBTQ-frågor. Studiens syfte är för det första att undersöka hur politiskt arbete förstås av personer som utför det. LÄS MER

 5. 5. Marknadssegmentering i modern marknadsföring : En kvalitativ studie om hur segmenteringsstrategier påverkas av förändringar i samhällsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Paulina Kristiansson; Linn Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; generation x; segmentering; psykografisk; förändring i marknadssegmentering;

  Sammanfattning : Denna studie började som en kvalitativ deduktion där vi ville skapa en förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig från andra ålderssegment. I och med digitaliseringen och sociala mediers uppkomst har klassisk marknadsföring förändrats de senaste två decennierna. LÄS MER