Sökning: "Samhällsomvandling"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Samhällsomvandling.

 1. 1. Den hand som föder oss : Människa, industri och marknad i Malmberget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Tommy Tornberg; [2018]
  Nyckelord :Malmberget; exploatering; modernitet; samhällsomvandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Män på gränsen till sammanbrott : En studie av blick och seende i tre noveller från 1930-talets Shanghai

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna Gustafsson Chen; [2018]
  Nyckelord :nysensualister; blick; seende; modernism; modernitet; makt; genus; 1930-tal; Kina; Mu Shiying; Shi Zhecun;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av tre noveller skrivna av författare i den modernistiska grupp från Shanghai som brukar kallas nysensualisterna. Studien tar fasta på de olika sätt som författarna använder sig av blick och seende för att i de analyserade texterna uttrycka maktförhållanden, upphetsning och frustrationer i samband med den dramatiska materiella och intellektuella samhällsomvandling som 1920- och 1930-talets Shanghaibor ställdes inför och som bland annat kraftigt påverkade relationerna mellan män och kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Skatepark i Gällivare

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Henrik Lindmark Burck; [2017]
  Nyckelord :Samhällsbyggnad; arkitekttur; skatepark;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag arbetat med att ta fram en design samt förfrågningsunderlag för en Skatepark i Gällivare. Arbetet presenterades för politikerna i Gällivare kommun. Arbetet inleddes under min praktik på LKAB Samhällsomvandling där jag hade erfarna projektledare som handledare. LÄS MER

 4. 4. Storskalig förändring i komplexa system : Utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensivkvalitetsutveckling i en kommun

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Maria Stenmark; [2017]
  Nyckelord :Total Quality Management; Change management; Transformation; Large scale change; Whole system transformation; Culture; System view; System thinking; Complexity; Learning organizations; Public sector; Sweden; Health and social care; Offensiv kvalitetsutveckling; Förändringsledning; Förändring; Samhällsomvandling; Storskalig förändring; Kultur; Systemsynsätt; Systemtänkande; Komplexa system; Lärande ledarskap; Lärande organisationer; Offentlig sektor; Sverige; Vård och omsorg;

  Sammanfattning : Utifrån att samhället genomgår stora förändringar   och står inför nya utmaningar finns ett behov av förmåga att möta framtiden   på ett nytt sätt. Det ställs nya krav på hur organisationer behöver jobba med   utveckling då transformationen skapar nya beteenden hos oss människor. LÄS MER

 5. 5. Miljöcertifiering i ett subarktiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christopher Huuva; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today there is a comprehensive urban transformation going on in Kiruna and Malmberget. The two towns need to be moved to continue mining iron ore. The first building in the new centre in Kiruna is a new city hall named Kristallen. LÄS MER