Sökning: "Samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade ordet Samhällsplanering.

 1. 1. Kommunal nedsläckning av gatubelysning : Ett ställningstagande av kommuninvånare

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sara Eriksson; Adam Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Samhällsplanering; nedsläckning; kommunal planering; trygghet; otrygghet; belysning;

  Sammanfattning : The study aims to reach a perception over how the citizens feel about the strategy of extinguishing the street lights in the municipality. What do the citizens think about turning off the street lights in the municipality? And in what way does it affect citizens´s safety? Previous research covers how safety aspects are affected by the dimmed lightning, which is then discussed and analysed in the analysis with connections to the result of the study. LÄS MER

 2. 2. Gruvindustrins roll i arbetet för social hållbarhet på landsbygden - En fallstudie på gruvorten Zinkgruvan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alice Ljungblad; [2023-11-08]
  Nyckelord :Samhällsplanering; Mineraler; Lokala aktörer; Social konsekvensanalys; Hållbar utveckling; Fyndigheter; Societal planning; Minerals; Local actors; Social impact analysis; Sustainable development; Deposits;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att landsbygden i Sverige avfolkas till följd av att fler invånare väljer att bosätta sig i tätorter. Detta innebär att den sociala hållbarheten på landsbygden påverkas negativt. Den sociala hållbarheten innebär att upprätthålla och förbättra livskvalitén för människor. LÄS MER

 3. 3. HUR EN GOD SAMHÄLLSPLANERING BIDRAR TILL ÖKAD VATTENKVALITÉ I ETT URBANT VATTENDRAG. En fallstudie över Säveån och dess avrinningsområde.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap; Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Tim Larsson Thegerström; [2023-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En mänsklig närvaro kan förbättra kvalitén i ett urbant vattendrag. Det går att sona för de misstag som gjorts när urbaniseringen ökade explosionsartat under 1900-talet. Det är en lång och delvis snårig väg genom byråkrati och vädrets makter, men med enträget arbete och smarta lösningar kan dessa tämjas. LÄS MER

 4. 4. ”VI KAN JU VARA SKITBRA PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH INTE BARA FÖLJA LIKSOM MINIMUMNIVÅN”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Norrman; Susanna Larsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsvetenskap; Delaktighet; Social inkludering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund Samhällsplanering har en viktig roll i att skapa ett hållbart samhälle med individer som upplever välmående, god hälsa och delaktighet. Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap fokuserar på hälsa och välmående utifrån delaktighet i meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Hur kan räddningstjänstens organisatoriska arbete kring suicidprevention inom samhällsplanering utvecklas?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anna Ström; Annie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Suicidprevention suicide prevention ; förebyggande prevention ; räddningstjänsten the rescue service ; fysisk planering physical planning ; samverkan cooperation ; kommunalt handlingsprogram municipal action programme ; planprocessen planning process ; hotspots; fysisk barriär physical barrier ; riskfyllda platser high-risk locations .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Suicide prevention consists of several different types of strategies ranging from strengthening the individuals’ mental health to spatial planning. Studies have shown that preventing suicide within the scope of spatial planning by restricting the accessibility to dangerous sites is effective and helpful. LÄS MER