Sökning: "Samhällsproblem alkohol"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Samhällsproblem alkohol.

 1. 1. “Vara på min vakt” : Hur personer som genomgått Behavioral Self ControlTraining (BSCT) beskriver att de hanterar risksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marie Liljedahl; Catrin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :alkoholberoende; kontrollerat drickande; förändringsfrämjande; coping-skills; self-efficacy;

  Sammanfattning : Alkoholproblem är ett samhällsproblem som orsakar lidande. Genom att erbjuda behandling med målet kontrollerat drickande har vårdsökandet ökat. LÄS MER

 2. 2. "Att komma för sent, så tidigt som möjligt" : En kvantitativ undersökning om ungdomar och deras uppfattning om ANDT-preventiva insatser i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Alzén; Jennifer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Prevention; ANDT; skola; risk- och skyddsfaktorer; könsskillnader;

  Sammanfattning : Substansanvändning hos ungdomar är ett socialt samhällsproblem som har funnits sedan länge. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur eleverna på en gymnasieskola uppfattar olika preventiva insatser mot användningen av alkohol, narkotika doping och tobak. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med substansberoende : En litteraturöversik

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Dikvall; Sofie Esping; [2020]
  Nyckelord :Nurse experience; Substance addiction; Nurse-patient relation; Stigma; Sjuksköterskans upplevelse; Substansberoende; Vårdrelation; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansberoende i form av narkotika och alkohol är ett växande samhällsproblem. Det förekommer en stigmatisering av personer med substansberoende i samhället och det kan finnas en risk att dessa individer upplever ett sämre bemötande inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. PERSONER MED SUBSTANSBRUKSSYNDROMS UPPLEVELSE AV SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Hedrén; Stina Matsson; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Patientperspektiv; Primärvård; Substansbrukssyndrom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med substansbrukssyndrom finns i alla delar av vården, vilket betyder att alla sjuksköterskor kommer i kontakt med patientgruppen. Dessutom är alkohol- och narkotikaberoende ett växande samhällsproblem och patientgruppens storlek ökar. LÄS MER

 5. 5. Att lägga sin kriminella karriär på hyllan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Rosenlund; Amanda Johannesson; [2019]
  Nyckelord :desistance; intervjuer; kriminalitet; kriminell karriär; vändpunkt;

  Sammanfattning : Brottslighet är ett ständigt eskalerande samhällsproblem vilket leder till både ekonomisk såväl som psykisk samt fysisk skada för befolkningen i samhället. “Att lägga sin kriminella karriär på hyllan” är en studie som genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer ämnar undersöka varför aktuella informanter valt att avsluta sina kriminella karriärer. LÄS MER