Sökning: "Samhällsproblem fetma"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Samhällsproblem fetma.

 1. 1. Livskvaliteten hos barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Barth; Evelina Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Child; Adolescent; Quality of Life; Övervikt; Fetma; Barn; Ungdomar; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande samhällsproblem då det ökar världen över och är en stor riskfaktor till att drabbas av många av de välfärdssjukdomarna som finns idag. Orsakerna till att drabbas av övervikt eller fetma är en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och kulturella faktorer. LÄS MER

 2. 2. Är vikten viktigast? : En kvalitativ innehållsanalys av Sveriges landstings vårdprogram för behandlingav vuxna personer med fetma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Backman; Susanna Backman; [2018]
  Nyckelord :Fetma; vårdprogram; riktlinjer; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är idag ett stort, växande samhällsproblem. Det finns inga nationella riktlinjer för behandling av personer med fetma men vissa av landstingen och regionerna har upprättat egna vårdprogram. LÄS MER

 3. 3. En lättare vardag : Vikten av socialt stöd i ett viktminskningssammanhang: en pedagogisk lärprocess baserad på kognitiv beteendeterapi i grupp

  M1-uppsats,

  Författare :Cecilia Brolund; [2018]
  Nyckelord :Kognitiv beteendeterapi; livsstil; lärande; redskap; socialt stöd; viktminskning;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas strax över hälften av alla vuxna vara överviktiga eller ha utvecklat fetma (Folkhälsomyndigheten, 2018). Enligt WHO (2017) är ökningen av tillståndet inte bara ett allvarligt samhällsproblem, utan utgör även ett växande globalt hot mot folkhälsan. LÄS MER

 4. 4. Barn och ungdomars upplevelser av hur deras övervikt och/eller fetma påverkar vardagslivet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Petra Björklund; Jonna Sanfridsson; [2014]
  Nyckelord :barn; fetma; mobbning; ungdomar; övervikt; vardagsliv; utanförskap; begränsningar;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett ökande samhällsproblem och övervikten och/eller fetman kan påverka barnen och ungdomarnas hälsa. Det ligger mycket skam och skuld i att ha övervikt och/eller fetma och för att sjuksköterskan ska kunna ta upp ämnet på ett bra sätt krävs god kunskap och förståelse om hur detta påverkar barnen och ungdomarnas vardagsliv. LÄS MER

 5. 5. BVC-sjuksköterskans erfarenhet av det preventiva arbetet mot övervikt hos barn, 0-6 år

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Långmo; Jonna Öhwall; [2013-06-18]
  Nyckelord :nurse; child health care; experience; prevention; obesity; preschool children;

  Sammanfattning : Introduktion: Det är allmänt känt att övervikt och fetma är ett stort samhällsproblem. Högt blodtryck, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom samt en försämrad livskvalitet är följder som övervikt och fetma kan leda till. Övervikt och fetma hos barn och ungdomar gör att risken för diskriminering eller mobbing ökar. LÄS MER