Sökning: "Samhällsvärderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Samhällsvärderingar.

 1. 1. Markexploatering och förtätning : trender och traditioner inom svensk bostadsplanering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Roxana Ghiaei Moghaddam; [2021]
  Nyckelord :förtätning; exploatering; bostadsbrist; stadsplanering; samhällsutveckling; miljonprogrammet; Brunnshög; densification; exploitation; housing shortage; city planning; societal development; the Swedish Million Programme;

  Sammanfattning : Bostadsbrist är en återkommande utmaning som involverar både bostadspolitik och samhällsplanering. Olika strategier finns för att hantera fenomenet, varav vissa redan är prövade. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom banksektorn : En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den svenska banksektorns hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Cziszewska; Michelle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; Environmental; Social; Governance; ESG; Banking industry; Qualitative content analysis; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapportering; Miljö; Socialt ansvar; Bolagsstyrning; ESG; Banksektorn; Nischbanker; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Sustainable development is a phenomenon that has become increasingly important as a result of the shift in values of today’s society. Because of this increase in awareness of sustainability, organizations have parallelly increased their reporting in this area in order to enable investors, customers and other stakeholders to make decisions. LÄS MER

 3. 3. Vi kanske borde gifta oss? - en rättsvetenskaplig uppsats om skillnaden mellan sambors och makars rätt till arv samt de normativa grundmönstrens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Kohlin; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; arvsrätt; sambor; makar; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “The Swedish family law regulation mirrors fundamental values in the society in many ways, regardless of if they have been there for a long period of time or if they are a result of the legislation. This is a matter of an intercommunion between laws and values of society. LÄS MER

 4. 4. Trender inom redovisning av utsläppsrätter : En studie av svenska företag år 2014 och 2015

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ewa Gesouli; [2017]
  Nyckelord :redovisning av utsläppsrätter; branschspecifik redovisning; tilldelning av utsläppsrätter;

  Sammanfattning : This study examines accounting policies of Swedish firm under the EU ETS. The EUA entitles to emissions of CO2 and is either freely distributed, up to a certain amount, or bought on the market. Since 2013 the free distribution is decreasing which may augment the trade. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte att vara (en mamma)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linda Lindgren; [2015-03-24]
  Nyckelord :sterilisering; reproduktionspolitik; feminism; biologisk determinism; könsmaktsordning; folkhemmet; samhällsvärderingar;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats inom Offentlig Förvaltningsprogrammet med inriktning på området policy analys på Göteborgs Universitet. Uppsatsens fokus ligger på reproduktionsrättigheter och könsnormer. LÄS MER