Sökning: "Samhällsvärderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Samhällsvärderingar.

 1. 1. Bankers "impression management" i hållbarhetsredovisningen. Hur etos, patos och logos används för att förmedla en hållbar företagsbild

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Elisabet Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; banking sector; impression management; rhetorical analysis; fintech; Hållbarhetsredovisning; banksektorn; impression management; retorisk analys; fintech;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur traditionella banker och fintech-banker använder retorik som ett inslag av ’impression management’ i sin hållbarhetsredovisning – för att presentera en hållbar företagsbild. Vidare ska studien undersöka skillnader mellan bankerna. LÄS MER

 2. 2. Reklam och Tradition - Allt var inte bättre förr : En semiotisk analys av Hansas julreklam över tre decennier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Åse Dannbring; Hilma Bengtsdotter; [2022]
  Nyckelord :advertising; Christmas advertising; commercial; commercialization; diversity; gender; identity; representation; stereotype; semiotics; tradition; genus; identitet; julreklam; kommersialisering; mångfald; reklam; representation; stereotyp; semiotik; tradition;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka Hansas (ett varuhus i södra Sverige) julreklam över de senaste 30 åren, genom en kvalitativ semiotisk analys. Detta gör vi för att ge inblick i hur representation, stereotyper och identitet kommer till uttryck i Hansas reklam i skenet av förändrade och beständiga samhällsvärderingar. LÄS MER

 3. 3. Sustainability Reporting : A case study of challenges and future challenges with sustainability reporting methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Johansson; Ebba Ohlson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainability reporting and accounting; Legitimacy; Comparability; Reliability; Inconsistency; Sustainability data; GRI; Reporting Standards; Reporting methods; Future forecast ; Hållbarhetsrapportering; Hållbarhetsrapportering och redovisning; Legitimitet; Jämförbarhet; Pålitlighet; Inkonsekvens; Hållbarhetsdata; Rapporteringsstandarder; Rapporteringsmetoder; GRI; Framtidsprognos ;

  Sammanfattning : Challenges on how to approach global sustainability issues are increasing along with the growing global warming. This entails an increasing pressure on firms to manage sustainability- related issues, both deriving from governance regulations as well as a from a growing consciousness from public institutions. LÄS MER

 4. 4. Markexploatering och förtätning : trender och traditioner inom svensk bostadsplanering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Roxana Ghiaei Moghaddam; [2021]
  Nyckelord :förtätning; exploatering; bostadsbrist; stadsplanering; samhällsutveckling; miljonprogrammet; Brunnshög; densification; exploitation; housing shortage; city planning; societal development; the Swedish Million Programme;

  Sammanfattning : Bostadsbrist är en återkommande utmaning som involverar både bostadspolitik och samhällsplanering. Olika strategier finns för att hantera fenomenet, varav vissa redan är prövade. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning inom banksektorn : En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den svenska banksektorns hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Cziszewska; Michelle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; Environmental; Social; Governance; ESG; Banking industry; Qualitative content analysis; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapportering; Miljö; Socialt ansvar; Bolagsstyrning; ESG; Banksektorn; Nischbanker; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Sustainable development is a phenomenon that has become increasingly important as a result of the shift in values of today’s society. Because of this increase in awareness of sustainability, organizations have parallelly increased their reporting in this area in order to enable investors, customers and other stakeholders to make decisions. LÄS MER