Sökning: "Samhällsvetenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 2979 uppsatser innehållade ordet Samhällsvetenskaper.

 1. 1. Förtroende och FinTech : En studie om kunders upplevda förtroende fördigitala finansiella tjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elisabeth Sundin; Sharon Stifanos; [2021]
  Nyckelord :FinTech; Digitalization; Perceived risk; Perceived trust; Perceived use; Perceived ability to adapt; FinTech; Digitalisering; Upplevd risk; Upplevt förtroende; Upplevd användning; Upplevd egen förmåga;

  Sammanfattning : During the last couple of years there has been a major digitalization of the financial sectorwhich FinTech have largely contributed to. FinTech does not solely contribute withpossibilities, but it also inflicts risks within the financial system when adding challengesrelated to IT-security. LÄS MER

 2. 2. Hur presterar aktiva fonder under en kritisk period? : En kvantitativ studie om svenska aktiva fonder under varierande marknadsstadier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gustav Persson; Jonas Strömsjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The rapid growth in the fund industry over the past two decades has created potential to become the most important financial institution for households, corresponding to today's banks and insurance companies. This is especially true in Sweden, as the population's fund savings in 2018 were the most per capita in the world. LÄS MER

 3. 3. Penningtvätt och anti-korruption: hur hanterar banker kritiserade händelser? : En innehållsanalys av svenska bankers kommunikationshantering vid kritiserade händelser i hållbarhetsrapporter och på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Lindstrand; Jessica Rydell; [2021]
  Nyckelord :sustainability report; banks; CSR; legitimacy; greenwashing; WOM; information asymmetry; social media; communication strategies; hållbarhetsrapport; banker; CSR; legitimitet; gröntvätt; WOM; informationsasymmetri; sociala medier; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Aim - The aim of this study is to examine crisis communication strategies in the banking sector on social media and in sustainability reports, linked to money laundering and anti-corruption to prevent damage at their reputation and legitimacy. Background - The growth of internet and its channels for digital communication has globally become an important tool for companies. LÄS MER

 4. 4. Teatern blir till ens verklighet : En kvalitativ studie om orsaker till varför individer hamnar i kriminalitet, utifrån före detta kriminellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Paulina Yarar; Robin Aygün; [2021]
  Nyckelord :Crime; Criminal Lifestyle; Vulnerable areas; Stockholms suburban areas and Risk factors; Brott; Kriminell livsstil; Utsatta omr den; Stockholms ytterstadsomr den och Riskfaktorer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how five individuals ended up in a criminal lifestyle and what other factors may have had an impact on the path to a criminal lifestyle. The study is based on qualitative interviews in combination with a thematic analysis method, to find patterns around the respondents statements. LÄS MER

 5. 5. Är ungdomsbrottsligheten ett samhällsproblem? : En kritisk diskursanalys av hur ungdomsbrottsligheten i Sverige gestaltas i svenska nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Hult; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; critical discourse analysis; Fairclough; intersectionality; news media; Ungdomsbrottslighet; kritisk diskursanalys; Fairclough; intersektionalitet; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svensk nyhetsrapportering framställer ungdomsbrottsligheten i Sverige. Vidare var syftet att undersöka vilka möjliga orsaker media antar ligger till grund för ungdomsbrottsligheten samt hur media genom diskurser kan konstruera samhällets syn på ungdomsbrottsligheten. LÄS MER