Sökning: "Samhällsvetenskapliga metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Samhällsvetenskapliga metoder.

 1. 1. Investigating the Social

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Staffan Edling; [2018]
  Nyckelord :Trade unions; political organisations; political ontology; actor-network theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The major trade unions in Sweden have departments of investigation that gather information and write reports on issues relating to their members. This thesis is an examination of how one such trade union, Kommunal, has investigated the issue of temporary and precarious employment over the last several years. LÄS MER

 2. 2. Samhällets strukturer och sociala fenomen : En idéhistorisk studie av Durkheims samhällsteori och metodologi i Les règles de la méthode sociologique

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Robert Astborg; [2017]
  Nyckelord :Durkheim; metodik; sociologi; sociala fakta; fenomen; empiri; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Studien undersöker sociologins forskning och metodregler i Émile Durkheims Les Règles dela méthode sociologique (1894) ur ett idéhistoriskt perspektiv. Målet med metodiken var att vetenskapligt kunna använda objektiva fenomen som relaterade till samhällets sociala strukturer och därigenom kunna erhålla sociala fakta och redovisa statistiska beräkningar ochlogisk-analytiska slutsatser. LÄS MER

 3. 3. Korruption i vardagen En studie om vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Eva Fazlagic; [2015]
  Nyckelord :socialt kapital; korruption; samhälle; makt; fält; habitus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Eva Fazlagić Titel: Korruption i vardagen En studie om problematik i samband med vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina. Magisteruppsats: SOCM13, 15 hp Handledare: Katarina Sjöberg, Sociologiska institutionen, VT 2014 Korruption är ett ämne som har blivit mycket omdiskuterat och uppmärksammat. LÄS MER

 4. 4. Inkluderande undervisning i grundskolan - hur två svensklärare på högstadiet arbetar med inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ingela Jakobsson; Johanna Rehn; [2015]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; individanpassning; inkludering; läraryrket; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; svensklärare;

  Sammanfattning : Vårt syfte med examensarbetet är att försöka förstå hur två svensklärare ser på sitt arbete med att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi har börjat med att gå igenom en förändring i den nya skollagen som började gälla 2011. LÄS MER

 5. 5. Identitetsskapande hos unga kvinnor i Botkyrka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Jihed Sassi; Senait Tesfahiwet; [2015]
  Nyckelord :Identitet; reflexivitet; modernisering; indvidualisering; “vi och dom”;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av metoden Photovoice undersöka de processer som utmärker unga kvinnors identitetsskapande i förorten Botkyrka i Stockholm. Genom egen fotografering och kvalitativa intervjuer med metoden Photovoice har kvinnorna gets möjlighet att gestalta och kritiskt reflektera över vardagens villkor. LÄS MER