Sökning: "Samhällsvetenskapliga metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Samhällsvetenskapliga metoder.

 1. 1. Elevers förförståelse : En studie om hur sex gymnasielärare kartlägger elevers förförståelse av samhällsvetenskapliga begrepp

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Malin Lindahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på hur lärare kartläggerelevers förförståelseav samhällsvetenskapliga begreppdet vill säga vad eleverkan eller inte kan kunskapsmässigt i början av ett nytt undervisningsmoment. Det är alltså inte en studie om elevers begreppsutveckling eller med andra ord inte hur elevers förståelse för ett begrepp ändrasfrån början av ett moment till slutet av momentet. LÄS MER

 2. 2. Vad lärde du dig i skolan idag? : Neurodidaktiska perspektiv på inlärning och minne hos gymnasieungdomar

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Bönström; [2020]
  Nyckelord :neurodidaktik; neurovetenskap; inlärning; läroprocesser; pedagogik; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hjärnans uppbyggnad och funktion besvarar många intressanta frågor när det kommer till undervisning och ett neurodidaktiskt perspektiv bidrar till att bättre förstå hur elever på gymnasienivå kan behärska de kunskaper som efterfrågas i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Studiens förutsättningar har legat inom ramen för tio veckors verksamhetsförlagd utbildning och har genomförts hösten 2017  tillsammans med två klasser som läser kursen Samhällskunskap 1a1 på Herrgårdsgymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Investigating the Social

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Staffan Edling; [2018]
  Nyckelord :Trade unions; political organisations; political ontology; actor-network theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The major trade unions in Sweden have departments of investigation that gather information and write reports on issues relating to their members. This thesis is an examination of how one such trade union, Kommunal, has investigated the issue of temporary and precarious employment over the last several years. LÄS MER

 4. 4. Samhällets strukturer och sociala fenomen : En idéhistorisk studie av Durkheims samhällsteori och metodologi i Les règles de la méthode sociologique

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Robert Astborg; [2017]
  Nyckelord :Durkheim; metodik; sociologi; sociala fakta; fenomen; empiri; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Studien undersöker sociologins forskning och metodregler i Émile Durkheims Les Règles dela méthode sociologique (1894) ur ett idéhistoriskt perspektiv. Målet med metodiken var att vetenskapligt kunna använda objektiva fenomen som relaterade till samhällets sociala strukturer och därigenom kunna erhålla sociala fakta och redovisa statistiska beräkningar ochlogisk-analytiska slutsatser. LÄS MER

 5. 5. Korruption i vardagen En studie om vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Eva Fazlagic; [2015]
  Nyckelord :socialt kapital; korruption; samhälle; makt; fält; habitus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Eva Fazlagić Titel: Korruption i vardagen En studie om problematik i samband med vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina. Magisteruppsats: SOCM13, 15 hp Handledare: Katarina Sjöberg, Sociologiska institutionen, VT 2014 Korruption är ett ämne som har blivit mycket omdiskuterat och uppmärksammat. LÄS MER