Sökning: "Samhällsvetenskapliga problem"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Samhällsvetenskapliga problem.

 1. 1. Can humans be patched? A short current state review.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Karan Luthra; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett växande problem bland organisationer. Ett stort antal säkerhetsöverträdelser innefattar vårdslöshet bland anställda eftersom den mänskliga uppförande anses vara den viktigaste faktorn för informationssäkerhet. Därför är det avgörande för organisationer att utveckla en informationssäkerhetskultur. LÄS MER

 2. 2. Olika faktorer som kan påverka nedstämdhet bland studenter som läser Samhällsvetenskapliga och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet. : Orsaker, skillnader och likheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Korab Fazliu; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; nedstämdhet; socialkonstruktivism; stigmatisering; spegeljaget och socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Huvudsyftet med denna studie var att undersöka nedstämdhet bland studenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet. Syftet var att undersöka studenternas psykiska hälsa/ohälsa, samt att få en ökad kunskap och förståelse för de orsakerna som skulle kunna bidra till att studenterna skulle kunna känna sig nedstämda. LÄS MER

 3. 3. Demokrati i skolans läroplaner : Den demokratiske haveristen eller när har det funnits?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ludwig Hälldin; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; elevdemokrati; inflytande; elevinflytande; demokratikriterier; läroplan;

  Sammanfattning : Elevdemokrati är ett vanligt använt uttryck, men är skolan verkligen demokratisk? I detta arbete har jag sökt ta reda på om och när den i så fall var/är det. Detta är gjort med utgångspunkt i läroplanerna från 1980, 1994 och 2011 utifrån Robert Dahls fem demokratikriterier; av vilka alla måste uppnås för att uppnå en idealdemokrati. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor i antiken och var man inte hittar dem : En studie av digitala läromedels berättelser om antiken från ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Tomas Hedén; [2018]
  Nyckelord :Gender constructs; Swedish upper secondary schools; History; Antiquity; Digitalized study material;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyse how the period of antiquity is portrayed in the Swedish upper secondary school material in the course History 1bfrom a gender perspective, by examining digitalized study materials that claims to follow the specifiedcurriculum. The course curriculum for History 1bstates the importance of including female groups in the historic narrative, as well as that ideas of equality between sexes should permeate everything connected to teaching, among other things. LÄS MER

 5. 5. Collaboration, Lone-wolfs and Returners – Framing Terrorism in Swedish Counter-Terrorism Policies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hanna Edgren; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; Counter-terrorism; Collaboration; Lone-wolfs; Policy analysis; Social problem; Social Sciences;

  Sammanfattning : Whereas a lot of research on social problems has focused on understanding them as objective conditions, the purpose of this study is to examine how terrorism is framed in three Swedish policies for countering terrorism. The three Swedish policies for countering terrorism, included in this study, were published between 2008-2015, and are important platforms wherein the framing of terrorism as a social problem takes place. LÄS MER