Sökning: "Samhällsvetenskapliga problem"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Samhällsvetenskapliga problem.

 1. 1. Demokrati i skolans läroplaner : Den demokratiske haveristen eller när har det funnits?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ludwig Hälldin; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; elevdemokrati; inflytande; elevinflytande; demokratikriterier; läroplan;

  Sammanfattning : Elevdemokrati är ett vanligt använt uttryck, men är skolan verkligen demokratisk? I detta arbete har jag sökt ta reda på om och när den i så fall var/är det. Detta är gjort med utgångspunkt i läroplanerna från 1980, 1994 och 2011 utifrån Robert Dahls fem demokratikriterier; av vilka alla måste uppnås för att uppnå en idealdemokrati. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor i antiken och var man inte hittar dem : En studie av digitala läromedels berättelser om antiken från ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Tomas Hedén; [2018]
  Nyckelord :Gender constructs; Swedish upper secondary schools; History; Antiquity; Digitalized study material;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyse how the period of antiquity is portrayed in the Swedish upper secondary school material in the course History 1bfrom a gender perspective, by examining digitalized study materials that claims to follow the specifiedcurriculum. The course curriculum for History 1bstates the importance of including female groups in the historic narrative, as well as that ideas of equality between sexes should permeate everything connected to teaching, among other things. LÄS MER

 3. 3. Collaboration, Lone-wolfs and Returners – Framing Terrorism in Swedish Counter-Terrorism Policies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hanna Edgren; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; Counter-terrorism; Collaboration; Lone-wolfs; Policy analysis; Social problem; Social Sciences;

  Sammanfattning : Whereas a lot of research on social problems has focused on understanding them as objective conditions, the purpose of this study is to examine how terrorism is framed in three Swedish policies for countering terrorism. The three Swedish policies for countering terrorism, included in this study, were published between 2008-2015, and are important platforms wherein the framing of terrorism as a social problem takes place. LÄS MER

 4. 4. Juridiken – suverän och verklighetsfrånvänd? - En undersökning om huruvida terapeutisk juridik borde influera det svenska rättssystemet i allmänhet och sexualbrottsprocessen i synnerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Lagerblad; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Therapeutic Jurisprudence; terapeutisk juridik; sexualbrott; genusrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexualbrottsoffer vågar inte anmäla det dem utsatts för, inte av rädsla för förövaren utan av rädsla för själva processen. Juridiken ses som en egen suverän organisation, frånskild verklighetens problem och individer. LÄS MER

 5. 5. Varför hjälpa andra? : - En enkätstudie om motivationen bakom socionomers val av yrke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Giron Eriksson; Daniella Fröberg Haglund; [2016]
  Nyckelord :Socialt arbete; motivation; personliga erfarenheter; logistisk regression;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie syftar till att kvantitativt undersöka vad som motiverar människor till att välja socionomyrket; ett yrke som utgår ifrån en strävan att hjälpa andra människor. Studien fokuserar på socionomstudenters motivation till studieval samt på vilket sätt personliga erfarenheter av socialt arbete och sociala problem kan påverka studievalet. LÄS MER