Sökning: "Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram.

 1. 1. Is Investment Leakage for the Swedish FDI-flows Caused by the EU ETS? A study examining the connection between the EU Emission Trading System and Swedish foreign direct investment flows in the iron and steel sector

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Hedenbergh; Alma Hemberg; [2018-07-06]
  Nyckelord :EU ETS; carbon leakage; difference-in-differences; emission-intensive industries; Foreign Direct Investments FDI ; investment leakage; operational leakage; permits; Pollution Haven Effect; Porter Hypothesis; relocation; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : In the recent decades, the subject of a shift of emission from regions with stringent regulation to developing countries has arisen. At the same time, regulated countries such as Sweden has experienced less industrial growth. LÄS MER

 2. 2. Borde vi gå före? En kvantitativ studie på göteborgares betalningsvilja för olika klimatmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Pontus Blad; Jennifer Cardell; [2018-07-06]
  Nyckelord :Betalningsvilja; Contingent Valuation Method; Global uppvärmning; Parisavtalet; Externaliteter; Göteborg; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the willingness to pay for two climate mitigation targets among the citizens of Gothenburg. The studied targets were the Swedish commitment within the Paris Agreement and the national target in Sweden. LÄS MER

 3. 3. How much can an increased solar power production actually benefit rural, energy-poor areas of Africa?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anton Fürle; Olivia Sandström; [2018-07-03]
  Nyckelord :renewable energy; solar power; access to electricity; rural population; Africa; panel data; fixed effects; Environmental Kuznets curve; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : There has been a surge in solar power in the last decade which has opened up possibilities for rural, energy poor areas to become electrified. Access to electricity is fundamental for economic growth and human prosperity but still around one billion people lack access to electricity, where the majority is located in Sub-Saharan Africa. LÄS MER

 4. 4. Vart är vi på väg? En nationalekonomisk studie av att kombinera två styrmedel. Hur påverkas välfärden och klimatet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Paulina Arvidsson; Sara Jalhed; [2018-06-26]
  Nyckelord :flygskatt; subvention; välfärd; miljöekonomi; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 infördes en passagerarskatt på kommersiella flygresor i Sverige för att minska flygets klimatpåverkan. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida flygskatten för inrikesresor har satts till en optimal nivå, och i fallet om den skulle vara för låg undersöka hur en subventionering av ett miljövänligt alternativ skulle kunna kompensera för denna ineffektivitet. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av supermiljöbilspremien - en regression discontinuity analys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Mia Bivered; Kajsa Ganhammar; [2018-06-26]
  Nyckelord :supermiljöbilspremien; regression discontinuity; laddhybrider; koldioxidutsläpp; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : För att nå de svenska klimatmålen måste transportsektorns koldioxidutsläpp minska. Tidigare studier visar att subventioner för personbilar med miljövänlig teknik kan ha en positiv effekt på efterfrågan av dessa bilar, men att effekten ofta är liten och ett dyrt sätt att nå miljövinster. LÄS MER