Sökning: "Sami identity"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Sami identity.

 1. 1. The ethnic identity of the Sami people : A study about the perception of Samis’ ethnic identity

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ludvig Malmquist; [2021]
  Nyckelord :Sami; ethnicity; perception; indigenous; discourse;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze perceptions about the Sami ethnic identity. In order to analyze the topic, this thesis is using a qualitative method. LÄS MER

 2. 2. ”Kunskap är ju aldrig tungt att bära” : Samer diskuterar bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Andrea Brånemyr; [2020]
  Nyckelord :Sami European people ; Sami European people --Books and reading--Sweden; Libraries and indigenous peoples; Libraries and minorities; samer; nationella minoriteter; ursprungsbefolkningar; folkbibliotek; bibliotekens mål och syften;

  Sammanfattning : Introduction. This study investigates the needs of the Sami people when it comes to the local library and its functions and activities. LÄS MER

 3. 3. Same eller svensk? : En läroplansteoretisk studie över den svenska synen på samer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Örsäter; [2020]
  Nyckelord :Samer; Läroplansteori; Läroplan; Kursplan; Samhällskunskap; Medborgarskap; Nationell identitet; Mänskliga rättigheter; Etnicitet;

  Sammanfattning : The main focus of this study has been to, with the use of a comparative curriculum analysis study the official swedish approach on the Sami people, and thereby the approach on human rights, ethnicity, national identity and citizenship. Moreover the study has aimed to compare the Swedish approach with the Norwegian and Finnish approach to se similarities and disparities on both the Sami people and above stated concepts. LÄS MER

 4. 4. Samer i socialt arbete : Socialsekreterares kunskaper och erfarenheter av samer som klienter inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Ida-Maria Kråik; Julia Säll Hedberg; [2020]
  Nyckelord :indigenous people; sámi; social work; samer; socialt arbete; urfolk;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine social workers’ knowledge and experiences of Sámi people as clients in social services. Four qualitative interviews were conducted with social workers from scattered parts of Sápmi in Sweden. LÄS MER

 5. 5. ”Är man i en samisk förvaltningskommun ska det stå Girjerájus på väggen!” : En studie av det koloniala arvet och samiska perspektiv i svensk biblioteksverksamhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Matilda Hast; [2020]
  Nyckelord :Indigenous peoples; Sami European people ; Library; Public services Libraries ; Postcolonialism; Ursprungsbefolkningar; Samer; Bibliotek; Publik service på bibliotek; Kolonialism; Postkolonialism;

  Sammanfattning : Introduction: Indigenous matters are viewed as a priority by the library profession around the world and the library law in Sweden states that the national minorities, which include the indigenous Sámi people, are a prioritised group. Despite these facts there is little research on indigenous matters in relation to libraries, library practice, and service. LÄS MER