Sökning: "Sami minority"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Sami minority.

 1. 1. Att se ett språk: En analys av det språkliga landskapet i Jokkmokk och Pajala

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Gwen King; [2021]
  Nyckelord :Linguistic landscape; minority languages; Sami; Meänkieli; multilingualism; Språklig landskap; minoritetsspråk; samiska; meänkieli; flerspråkighet;

  Sammanfattning : This master’s degree essay aims to analyse the representation of languages in the Linguistic Landscape of two Northern Swedish towns, focusing on the minority languages spoken and originating in the areas. The languages studied are the Sámi languages and Meänkieli, in the two towns of Jokkmokk and Pajala. LÄS MER

 2. 2. The‌ ‌Role‌ ‌of‌ ‌Public‌ ‌Libraries‌ ‌in‌ ‌the‌ ‌Promotion‌ ‌of‌ ‌Sami‌ ‌Rights‌ ‌in‌ ‌Sweden‌ : A Normative Perspective

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Elin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Public library; Sami minority; Sweden; minority language rights; minority culture rights;

  Sammanfattning : According to 2§ of the Swedish Library Act, libraries shall work towards the development of a democratic society by spreading knowledge and providing people with the possibility to form their own opinions (SFS, 2013:801). It’s a natural consequence that Sweden’s national minorities are not provided with the same amount of services as the majority community, however the extent of how much space the minorities ought to be given in public libraries is a relatively unexplored research topic. LÄS MER

 3. 3. A comparative analysis of the Norwegian and Swedish states Sami politics 1980-1999 : An examination of the two states view of Sami identities and how Sami politics was legitimised

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Amalie Drage Habbestad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis will analyse the framework of ideas that legitimised the new Sami politics from 1980-1990, and utilises a comparative analysis to explore how and why the similar states of Norway and Sweden, developed dissimilar Sami policies and had dissimilar official views of the Sami during this period. Sami policy and the states’ official view of Sami identity will be examined through three chosen themes: attitudes towards reindeer herding Sami identity, the establishment of the Sami Parliaments, and the different attitudes to the International Labour Convention no. LÄS MER

 4. 4. Samers vara eller icke vara i svensk skola : En undersökande studie om religionsämnets förändring över tid med fokus på samers framställning i läroplan, läromedel och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Kevin Carlberg; Alina Hinas; [2021]
  Nyckelord :Sami; sami religion; curriculum; school documents; religion; politics; development; subaltern; minority; indigenous people; religious education; teaching; school.; Samer; samisk religion; läroplan; styrdokument; religion; politik; skeenden; maktstruktur; minoritet; urfolk; religionskunskap; undervisning; skola.;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka samer och samisk religion i relation till undervisningsämnet religionskunskap. Studien har undersökt läroplanernas utveckling, både från grundskolan och gymnasieskolan med fokus på samisk religion. LÄS MER

 5. 5. ”…Det blir som att lära ett barn att prata svenska fast på samiska…” : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med barns språkutveckling av minoritetsspråket samiska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Larsson Garcia; Sara Pittja; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; minoritetsspråk; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : Det framgår i lagar och förordningar att Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk har fått ett större utrymme i förskolans läroplan, därför ämnar denna studie ta reda på hur förskollärare tillämpar detta ansvar. Studiens syfte är därmed att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med barns språkutveckling inom minoritetsspråket samiska. LÄS MER