Sökning: "Samir Kakeh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samir Kakeh.

  1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
    Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

    Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER