Sökning: "Samira Wakili"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samira Wakili.

  1. 1. Nyckeln till integration : -       En kvalitativ studie om invandrarkvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Malin Lundborg; Samira Wakili; [2018]
    Nyckelord :invandrarkvinnor; intersektionalitet; arbetsmarknad; diskriminering; integration;

    Sammanfattning : Invandrarkvinnor har haft störst svårigheter att integreras på den svenska arbetsmarknaden och är därför arbetslösa i större utsträckning än jämförbara grupper. Den här studien syftar till att undersöka hur invandrarkvinnor upplever sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka vilka eventuella hinder och speciella förutsättningar i etableringsprocessen som dem upplever. LÄS MER