Sökning: "Samiska trummor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Samiska trummor.

 1. 1. En framtid utan dåtid : En studie av forskning kring förstörelse av kulturarv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Bianca Eriksson Persson; [2018]
  Nyckelord :Arkeologi; kulturarv; förstörelse; Palmyra; Charlottesville; Abu Simbel; Samiska trummor; samiskt kulturarv; ISIS; Svenska kyrkan; Arkeologisk fallstudie;

  Sammanfattning : This essay analyzes destruction of cultural heritage, and its impact on future archaeological research. A qualitative case study on four different events of destruction on cultural heritage to evaluate whether it can be positive or negative. It explores if this phenomenon is new or old. LÄS MER

 2. 2. Djävulens trumslagare : En studie av trolldomsrannsakningarna ilappmarken 1649–1739

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :William Henningsson; [2017]
  Nyckelord :Samiska trummor; lappmarkskommissionen; trolldomsrannsakningarna i lappmarken; trolldomsbrott.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samiska ceremonitrummors inre och yttre värld : En studie av två goavdát och deras museala representation

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Maria Nordvall; [2017]
  Nyckelord :goavdát; goavddis; samisk; kultur; konst; ceremonitrummor; trummor; kolonialism; Nordiska museet; Àjtte; museum; utställning;

  Sammanfattning : This essay examines the represention of sami drums (goavdát) at museums in Sweden. I performed a case study of two exhibitions at different museums, focusing especially on one drum in each. The museums consisted of Nordiska museet in Stockholm and Ájtte – Swedish mountain and sami museum in Jokkmokk. LÄS MER