Sökning: "Samlastning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Samlastning.

 1. 1. Logistik för byggarbetsplatser i tätbebyggda stadsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Mattias Svensson; Michal Pasternak; [2018]
  Nyckelord :Construction site plan; Workplace logistics; Just in time; Lean construction; Delivery planning; Logistic; Joint distribution; Supply chain management; Citylogistics.; APD-plan; Arbetsplatslogistik; Just in time; Lean construction; Leveransplanering; Logistik; Samlastning; Supply chain management; Trånga byggarbetsplatser;

  Sammanfattning : Purpose: Continously growing cities and increasing population sets new demands inthe building industry. Contractors are facing new challenges regarding constructionsite-logistics in densely populated areas where the use of large transports is limited. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot hållbara transporter : En kvalitativ studie om hur företag inom maskinindustrin arbetar för att skapa hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elis Franzén; Magnus Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste 30 åren har medeltemperaturen på jorden ökat kraftigt och beräknas även stiga i framtiden om vi fortsätter i denna takt, vilket kommer leda till bland annat klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Majoriteten av världens länder är därför överens om att en förändring måste ske får att få bukt med detta problem och att åtgärder måste tas. LÄS MER

 3. 3. Vägen till en hållbar citylogistik : En kvalitaitv studie om hur samarbetet är uppbyggt mellan svenska kommuner och privata aktörer inom en samlastning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Moa Holmquist; Mari Johansson; [2018]
  Nyckelord :Samlastning; citylogistik;

  Sammanfattning : Samlastning in till stadskärnan är idag ett väldiskuterat ämne. I och med urbaniseringen blir frågor kring citylogistik allt viktigare. En effektivisering av dagens citylogistik är av yttersta vikt för att städerna skall kunna fortsätta växa. Det kommer ställas högre krav på både kommunerna samt de privata aktörerna i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Hantering av oanvänt byggmaterial på byggarbetsplatser

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Karin Alsterlund; Fanny Andler; [2018]
  Nyckelord :Avfall och energiutsläpp minskning; Building Information Modeling; BIM; etiska regler; hållbarhet; kassering; Lean Construction; materialavfall; materialhantering; miljö; miljömål; oanvänt byggmaterial; samlastning.;

  Sammanfattning : Syfte: Byggindustrin genererar över 100 miljoner ton avfall per år. Fokus vid miljöarbete ligger ofta på materialval, energianvändning, inomhusmiljö, transporter och avfall. Med hjälp av certifieringssystem kan byggnader klassificeras och för att uppnå certifieringarna finns vissa krav. LÄS MER

 5. 5. Huvudentreprenörens övertagande av underentreprenörers materialansvar : Effekter och förutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Olivia Säfström; Karl Söderbaum; [2018]
  Nyckelord :Material responsibility; Construction logistics; Reorganization; Main contractor; Subcontractor; Trust; SCOR; Materialansvar; Bygglogistik; Omorganisering; Huvudentreprenör; Underentreprenör; Tillit; SCOR;

  Sammanfattning : Det finns stora förbättringsmöjligheter inom logistiken i byggbranschen då den idag är väldigt kostsam och innebär många störningar i produktionen. Den logistik som sköts av underentreprenörerna i ett byggprojekt är ofta ej synkroniserad med huvudentreprenörens logistik vilket innebär ytterligare svårigheter. LÄS MER