Sökning: "Samman Hama-amin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samman Hama-amin.

  1. 1. Investigation of power supplies used in OSC950

    M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

    Författare :Samman Hama-amin; Andrejs Veldre; [2013]
    Nyckelord :Elkraft och elektronik;

    Sammanfattning : SammanfattningOCS950(Object Controller System 950) är en av Bombardiers produkter som hanterar säkerhetssystemet i järnvägstrafiken. Det består av olika delsystem och strömförsörjs mha nätaggregat (PSU – Power Supply Unit). LÄS MER