Sökning: "Sammanfattning av Lev vygotskij"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sammanfattning av Lev vygotskij.

 1. 1. Klassrumsobservationer som metod för ett ökat kollegialt lärande - en studie genomförd på tre grundskoleenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christina Hultén; [2013]
  Nyckelord :aktionslärande; klassrumsobservationer; kollegialt lärande; lärande samtal; observationsprotokoll; pedagogiska diskussioner; återkopplingsträff;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Syftet med denna studie har varit att undersöka om klassrumsobservationer med efterföljande diskussioner i arbetslagen kan vara en metod som leder till ett ökat kollegialt lärande. Att vi lär oss i samspel med varandra är inga nya tankar. LÄS MER

 2. 2. Meningsskapande och teoretiska ämnen i samklang – olika uttryckssätt berikar varandra

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Molin; Maja Swedén; Linnea Rohman; [2013]
  Nyckelord :Meningsskapande; musik; rytmik; drama; dansmatte;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att ta reda på hur musik, rytmik och drama används didaktiskt som redskap och metod iklassrummet samt hur de ämnen vi i den här uppsatsen benämner som meningsskapande ämnen, påverkar ochinteragerar med de teoretiska ämnena. Vi vill lyfta ämnenas relevans för elevers lärande. LÄS MER

 3. 3. Lev S. Vygotskij 1896-1934 - Ett ord säger mer än tusen bilder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Nilsson; Simon Olsson; [2013]
  Nyckelord :Vygotskij; sociokulturellt lärande; förskolan; gru;

  Sammanfattning : SammanfattningI studien har vi ställt oss frågan hur väl Lev S. Vygotskij´s teorier fungerar i dagens samhälle. Vygotskij är en stor ikonbland dagens idéer om lärande. I uppsatsen ligger fokus på förskolan och grundskolan och på de olika åldrarna. LÄS MER

 4. 4. Att stimulera barns kommunikations- och språkförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Jensen; Pauline Prahl; [2013]
  Nyckelord :Montessoripedagogik; Reggio Emilia filosofin; den tredje pedagogen; Maria Montessori; Loris Malaguzzi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Maria Montessori och Loris Malaguzzi är grundare till två olika arbetssätt inom förskolans verksamhet: Montessoripedagogik och Reggio Emilia filosofi. Båda har som central punkt att arbeta med språkstimulering med hjälp av pedagogisk miljö och material. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande metoder inom förberedelsegruppens slöjdämne

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Lisa Tagesson; Ann-Sofie Kall Aronsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   Sammanfattning I den här uppsatsen undersöker vi huruvida slöjdämnet har en språkutvecklande funktion hos elever som går i förberedelsegruppen och i så fall på vilket sätt. Undersökningen är gjord i form av en fallstudie över tre skolor och materialet är insamlat genom observationer, intervjuer och litteraturstudier. LÄS MER