Sökning: "Sammanfattning om Medeltiden"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sammanfattning om Medeltiden.

 1. 1. Hjärtat : idé och verklighet från antiken till nutid

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Göran Westergren; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte är att analysera hur man i bildkonst och skulptur från medeltiden fram till våra dagar beskrivit  hjärtat som centralt organ för såväl tillfälliga affekttillstånd som stabila personlighetsdrag. För att på ett djupare sätt förstå dessa föreställningar jämförs här ett urval  konstnärligt visuella uttryck inom bildkonst och skulptur med respektive epoks kunskaper och föreställningar  om hjärtats funktion som fysiskt organ. LÄS MER

 2. 2. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Karin Bergman; Jonna Jernberg; [2012]
  Nyckelord :Booth; booth design; exhibition; Karlstad university; marketing; brand; Monter; monterdesign; mässa; Karlstads universitet; marknadsföring; varumärke;

  Sammanfattning : SammanfattningMässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. LÄS MER

 3. 3. F.T.O. Den Helige Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Magnus Fröhler; [2006]
  Nyckelord :Den Helige Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan; Franciskaner; Franciskus; F.T.O.; FTO; Kristna ordnar; Ordnar; Saint Francis’ Third Order within the Church of Sweden; Society of Saint Francis; SSF; Third Order; Third Order of the Society of Saint Francis; TO; Tredje Orden; TSSF;

  Sammanfattning : Detta arbete, inom ämnet Kristendomens historia, presenterar en svenskkyrklig orden, ”Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan” (F.T.O.), som tillhör den ”Tredje Orden” (TSSF) inom ”The Society of Saint Francis” (SSF), en ordensgemenskap inom den Anglikanska kyrkan, Church of England. LÄS MER

 4. 4. Kulturlandskapets förändringar inom röjningsröseområdet Yttra Berg, Halland : en pollenanalytisk undersökning av de senaste 5000 åren

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Eva Sköld; [2006]
  Nyckelord :Yttra Berg; skogsdynamik; kulturlandskapsdynamik; fossil åkermark; röjningsrösen; paleoekologi; pollenanalys; floristisk diversitet; Halland; South Sweden; forest dynamics; human impact; abandoned arable fields; clearance cairns; palaeoecology; pollen analysis; floristic diversity; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I byn Berg, Gällareds socken, Halland, finns totalt mellan 60 och 75 hektar fossil åkermark. I Berg ligger Yttra Bergs naturreservat där 9 hektar av denna fossila åkermark karterats, vilken består av röjningsrösen, stensträngar och odlingsterrasser. I anslutning till den karterade fossila åkermarken finns en mindre mosse, Sänkemosse. LÄS MER

 5. 5. Late holocene dune activity at Sandhammaren, southern Sweden : chronology and the role of climate, vegetation, and human impact

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Lovisa Zillén; [1998]
  Nyckelord :geography; geology; Late Holocene; dune activity; Sandhammaren; Sweden; chronology; climate; vegetation; human impact; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: De begravda jordmånsbildningarna vid Sandhammaren och Skanörs ljung, södra Sverige, är lokaliserade inom kustnära dynlandskap som har bildas i response till land-och havsnivåförändringar efter den sista istiden (efter ca. 10 000 år sedan). LÄS MER