Sökning: "Sammy Landén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sammy Landén.

  1. 1. Organiserad utpressning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sammy Landén; [2007]
    Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om utpressning i organiserad form. Anledningen till att jag valt detta ämnesområde är att det en brottstyp som ökat starkt. Jag tittar på dagens juridiska läge som åklagare och polisen har att utgå ifrån i sitt bekämpande av utpressningsbrottet. LÄS MER