Sökning: "Samordnad Individuell Planering SIP"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Samordnad Individuell Planering SIP.

 1. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 2. 2. ”Det är märkligt, alla är lite rädda för SIP och ingen vet vad det betyder egentligen” : Samordnad individuell planering och utskrivningsprocessen för multisjuka äldre från sjuksköterskors och biståndshandläggares perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellinor Björk Andersson; [2020]
  Nyckelord :Multisjuka äldre; utskrivningsprocessen; samordnad individuell planering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och med det har allt fler äldre komplexa behov och flera hälsoproblem. Många äldre bor kvar i sina hem med insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård, vilket ställer högre krav på kompetens och resurser samt samverkan för personal som arbetar med äldre (Socialstyrelsen, 2020a). LÄS MER

 3. 3. Samordnad individuell planering för patienter med komplexa behov : Erfarenheter i primärvården ur vårdsamordnande sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Yvonne Sparavec; Linda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Vårdsamordnare; primärvården; komplexa vårdbehov; sjuksköterska; samverkan; kunskap; samordnad individuell plan SIP ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer stora krav på samverkan mellan vårdgivare. Samordnad individuell planering med SIP som resultat är reglerat i lagen och syftar till en trygg, säker och smidig övergång från slutenvården till öppen vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en starkt autentiserad WebRTC-prototyp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Isak Pettersson; Filip Ros; [2017]
  Nyckelord :WebRTC; Peer-to-Peer; Webbdesign; TCP IP; Action Design Research;

  Sammanfattning : Denna forskning utförs hos Tieto som hanterar IT-systemet Lifecare åt hälso- och sjukvården i ett antal regioner och län. Vårt arbete omfattar att utveckla en prototyp av en webbaserad realtidskommunikationslösning med en implementerad stark autentisering. LÄS MER