Sökning: "Samordning"

Visar resultat 21 - 25 av 518 uppsatser innehållade ordet Samordning.

 1. 21. 3D-MODELLBYGGHANDLING:VERKLIGHET ELLER UTOPI? : En studie inriktad på kvalitetssäkring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Oscar Wikesjö; Tobias Enlund; [2018]
  Nyckelord :3D-modell; 3D; 3D-granskning; Egenkontroll; BIM; Granskning; CoClass; BIP-koder; Projektering; Samordning; Spårbarhet; Status; Bygghandling; Revit; Modellhandling;

  Sammanfattning : The building industry is facing large changes regardingtechnology: paper drawings are transforming into 3D models andmore information is becoming digital. This report diagnosesweaknesses that exist in today’s quality controls of 3D models andcreates the foundation for quality control of 3D models. LÄS MER

 2. 22. Bygglogistik och kommunikation - ett nödvändigt samspel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Frida Granath; Amanda Winroth; [2018]
  Nyckelord :bygglogistik; kommunikation; effektivisering; samordning; tredjepartslogistik; resursanvändning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban development projects of a complex nature with many involved project participants are becoming increasingly common in the construction sector. The projects are often part of cities' investments in urban growth. The aim is often to create added value for large areas in the cities. Tight schedule allowance minimum mistakes. LÄS MER

 3. 23. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Sammanfattning : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. LÄS MER

 4. 24. Brandskyddsprojektering kopplad till BIM

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammad Ahmad Hossein; Ahmad Milad Sharif; [2018]
  Nyckelord :Fire protection design; 2D-CAD; BIM; collaboration.; Brandskyddsprojektering; 2D-CAD; BIM; samordning.;

  Sammanfattning : Brandskyddsprojekteringen i olika projekt sker i dagsläget i 2D-CAD där filerna sparas iPDF-format. Detta framgick från de olika intervjuerna som skedde i samband med rapporten. LÄS MER

 5. 25. Budgetlös styrning i praktiken : En fallstudie för att analysera budgetlösa tillvägagångssätt och verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Malin Jönsson; Lisa Rydhage; [2018]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; Implementation; Planning; Coordination; Control; Decentralization; Budgetlös styrning; Implementering; Planering; Samordning; Kontroll; Decentralisering;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Den traditionella budgeten har länge varit en självklar komponent i företags ekonomistyrning men i samband med nya marknadsförhållanden och marknadsfluktuationer kritiseras budgeten. Den främsta kritiken som riktas mot budgeten är att den är ineffektiv, arbetskrävande och svårhanterlig. LÄS MER