Sökning: "Samordning"

Visar resultat 21 - 25 av 558 uppsatser innehållade ordet Samordning.

 1. 21. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 22. Automation of Supply Processes : A Study at Ericsson AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mariana Pimenta de Almeida; [2019]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Supply Chain 4.0; Digitalization of Logistics; Information sharing in Supply Chains; Business automation; Automation software; Back-end automation.;

  Sammanfattning : In the Information and Communication Technology (ICT) industry, the pressure to accelerate the deployment of 5G technology has created a new competitive environment for businesses. This technology not only enables lower latency, but also higher number of connected devices, higher amounts of shared data, and faster. LÄS MER

 3. 23. EU-medborgares rätt till svensk föräldrapenning : Föräldrapenningens samordning inom EU enligt förordning 883/2004

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bartu Bugdayli; [2019]
  Nyckelord :Swedish parent s allowance; European Union; Regulation EC No 883 2004; coordination of social security systems; family benefits; Föräldrapenning; Europeiska unionen; förordning EG 883 2004; samordning av socialförsäkringar; familjeförmåner;

  Sammanfattning : There is a system in place in the European Union regulated by Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the (cit. the Regulation) that coordinates the social security benefits amongst the member states for migrating workers and others. LÄS MER

 4. 24. Byggnadsinformationsmodeller inom infrastruktur : En studie om hinder och möjligheter för ökad implementering av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ellen Palage; [2019]
  Nyckelord :BIM; anläggningsmodeller; samordningsmodeller; CAD; 3D;

  Sammanfattning : Samhället är under ständig digitalisering där ny teknik utvecklas och effektiviseras dagligen. Detta gör det möjligt att använda teknik på ett annat sätt än tidigare möjligt, inte minst inom byggindustrin. LÄS MER

 5. 25. Den automatiserade byggproduktionens försörjningskedja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Justus Saldeen; Ludvig Jansson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Supply chain; Försörjningskedja; Logistik; Materialflöde; Informationsflöde; Digitalisering; BIM; 4D BIM; Lean; JIT; Gipsskiva; Gips.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur en automatiserad process kan implementeras i dagens byggindustri. Vidare undersöker studien hur en automatiserad process försörjningskedja bör/kan utformas. LÄS MER