Sökning: "Samordningsförbund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Samordningsförbund.

 1. 1. Samordningsförbund: Hybridstyrning mellan självständighet och hierarkins skugga. En jämförande fallstudie om förbundschefer och styrelserepresentanters uppfattning om styrningen av Finsamförbund

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Agnes Leffler Rosendahl; [2021-09-27]
  Nyckelord :FINSAM; Governance; Hierarkisk styrning; Hybrid; Hybridorganisation; Samordningsförbund; Samverkansstyrning; Självstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie har varit att på övergripande nivå studera de strategiska förutsättningar och möjligheter som uppstår i styrningen av två samordningsförbund. Samt teoretiskt utveckla hur denna styrning kan förklaras och förstås i relation till samordningsförbundets hybridorganisatoriska konstruktion. LÄS MER

 2. 2. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka - En arena mittemellan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Lundström; [2014]
  Nyckelord :Samordningsförbund; organisatoriskt fält; särkoppling; identitet; samverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Collaboration projects have the last decade become the new working method within the fragmented and specialised Swedish welfare sector. Collaboration aims to prevent people in need of vocational rehabilitation from ending up in between the responsible organisations. LÄS MER

 3. 3. Samverkan och finansiell samordning -vilka möjligheter och hinder finns? : En kvalitativ intervjustudie med tjänstemän i samordningsförbund.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Persson; Gunilla Danrud; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering vad händer med projekt som har avslutats?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Birgitta Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Collaboration; Copperation; Vocational rehhabilitation; Coachning; Implementation; Coordination Federal FINSAM; Cooperative; Reference; Network; Kasam; Communications; Samverkan; Samarbete; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Coachning; Implementering; Samordningsförbund FINSAM; Samverkansprojekt; Referensgrupp; Nätverk; KASAM; Kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning: Under min praktik 2011 kom jag i kontakt med ett samordningsförbund FINSAM, som arbetar med rehabiliteringsfrågor. Det var också här som jag kom i kontakt med de olika samverkansprojekt som bedrivs inom regionen både inom Samordningsförbundet FINSAM samt ESF projekten. LÄS MER

 5. 5. Fyra vuxna personers upplevelse av att ha deltagit i ett projekt kring ADHD med fokus på samverkan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Branka Kuzmanovic; [2011]
  Nyckelord :ADHD; individ; projekt; psykosocialt stöd; rehabilitering; samverkan;

  Sammanfattning : ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är genetisk neuropsykiatriskt funktionshinder som har på senare tid uppmärksammats med ökande antalet diagnoser. Primära ADHD symptom kan behandlas framgångsrikt med medicin, men för att behandla resterande symptom och få stöd med medicinering behövs det kompletterande psykoterapi. LÄS MER