Sökning: "Sampers"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Sampers.

 1. 1. Ecological impacts of traffic noise - A national spatial assessment for Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Miljöbedömning och -förvaltning

  Författare :Marzieh Karimpour; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increased utilization of terrestrial vehicles requires devotion of huge efforts to provide road infrastructure for increased accessibility. Meanwhile, there is no doubt that transportation infrastructure has major impacts on ecosystems, ecological processes and biodiversity at a landscape scale. LÄS MER

 2. 2. Samhällsekonomiska effekter av långvariga trafikavbrott

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem

  Författare :Martin Röcklinger; [2011]
  Nyckelord :Sampers; trafikanalys; samhällsekonomi;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks effekterna av trafiklänkavbrott med varaktighet på ett flertal månader. Arbetet använder Sampers, ett trafikslagsövergripande analyssystem som kan prognostisera trafikförändringar och utföra samhällsekonomiska kalkyler. LÄS MER

 3. 3. Travel demand forecasting with stated choice data. : Swedish domestic long-distance trips.

  Master-uppsats, KTH/Transportvetenskap

  Författare :Qian Wang; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The travel demand forecasting capability is affected by the modelperformance and is restricted by the available modes. The Sampers modelsbeing used in long distance travel demand forecasting doesn’t deal withnonlinearity and contains no travel service qualitative variables. LÄS MER

 4. 4. Analys av anslutningsresor till Arlanda :  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem

  Författare :Sara Johansson; [2011]
  Nyckelord :Sampers; trafikprognos; anslutningsresor;

  Sammanfattning : Sampers är en efterfrågemodell för att göra analyser och prognoser för persontransporter i Sverige. Systemet används för att göra trafikslagsövergripande analyser och prognoser vid olika förändringar i infrastruktur, markanvändning, befolkning eller ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Vehicle Ownership and Fleet models

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Qian Yi; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicle ownership model is an important tool in finding tax strategies as well as reducing the pollution effects based on the forecast results from the model. However, the limitations and shortcomings of the existing vehicle ownership models lead to the low quality forecast in some aspects. LÄS MER