Sökning: "Samråd"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade ordet Samråd.

 1. 1. Tång på framtidens tallrik. Rättsliga förutsättningar för en ekologiskt hållbar tångskörd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Kolvik; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har en trend att konsumera tång som livsmedel uppstått i Sverige. Ett intresse för att skörda tång finns både från privatpersoners och näringslivets håll. Tången är näringsrik och på flera sätt ett fördelaktigt livsmedel ur klimathänseende. LÄS MER

 2. 2. Förslag på en logistikmodell för ökad sysselsättning inom närproducerad mat – En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Simon Lundgren; Filip Åkerlind; [2018]
  Nyckelord :Logistikmodell; livsmedelsproducenter; centrallager; lokalproducerat; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : Ett skifte mot ett högre intresse för lokalproducerat livsmedel är i rörelse. Med det ökade intresset höjs också kraven hos producenterna att kunna förse den mängd livsmedel som efterfrågas. LÄS MER

 3. 3. Migrationskrisen i Europa, vårt gemensamma ansvar? Spänningarna mellan nationella intressen och EU:s grundläggande värderingar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Pedersen; [2018]
  Nyckelord :EU; Migration; Nationella intressen; Normer; Flyktingkrisen; Sverige; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Migration är en gränsöverskridande fråga. Samtidigt har det blivit en av de frågor som man samarbetar med minst inom EU. LÄS MER

 4. 4. Slussenstriden : Hur kommunikation och konflikter hanterats mellan medborgare, planerare och politiker i planeringen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jonna Fohlin; [2018]
  Nyckelord :Fysisk planering; kommunikation; konflikter;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa uppsats undersöker och analyserar hur planerare, politiker och medborgare har kommunicerat mellan varandra under planeringsprocessen för Nya Slussen. Syftet med undersökningen har varit att undersöka och förstå hur kommunikationen mellan de olika parterna sett ut och hur de har hanterat konflikter som har uppstått i dialogerna vid samråd och i medborgardialogen. LÄS MER

 5. 5. Realtidsstyrning av robotiserad kameraplattform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonathan Axelsson; Carl Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Robot; pan tilt; pan-tilt; kameraplattform; FMV; Vinten; RS-422; RUP; Realtidsstyrning; koordinattransformationer; seriell kommunikation; joystick; radar; UNIPOS; prediktor;

  Sammanfattning : Försvarets materielverk (FMV), som förser Svenska försvaret med materiel, har en del av sin organisation belägen i Karlsborg nämligen test och evaluering av markstridssystem. Fotogruppen på test och evaluering önskar realtidsstyra en robotiserad kameraplattform av märket Vinten med hjälp av diverse olika positionsgivande system i form av joystick, Doppler-positionsradar, deras självutvecklade system UNIPOS samt en predikterad bana för avlossade projektiler. LÄS MER