Sökning: "Samsjuklighet"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet Samsjuklighet.

 1. 1. “Systemet är riggat för att misslyckas” : - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av samverkan kring klienter med samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Johansson; Linnea Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stigma, attityder och psykiatrisk samsjuklighet med substansmissbruk - en litteraturstudie om professionellas attityder kring samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how professionals attitudes towards psychiatric comorbidity with substance use disorder are portrayed in scientific articles and whether these attitudes are understandable based on the process of stigmatization. Through a systematic literature study, eleven articles was selected to answer the study's purpose. LÄS MER

 3. 3. Vikten av att bygga broar vid samsjuklighet : Samverkan mellan olika professioner och utmaningar för personalen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Mariel Mattila; Sandra Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Disabilities; Comorbidity; Collaboration; Substance use disorder; Funktionsnedsättningar; Samsjuklighet; Samverkan; Substanssyndrom;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine staff's experiences of comorbidity between persons with disabilities and substance abuse disorder as well as collaboration between the concerned occupational activities. We used a qualitative method and interviewed six informants from four different municipalities. LÄS MER

 4. 4. Svårhjälpta, passiva och ohörda : Medias beskrivning av samsjuklighet och de som drabbas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Lindgren; Chantee Johansson; [2020]
  Nyckelord :dubbeldiagnos; samsjuklighet; dual diagnosis; dual diagnosis substance abuse and mental illness; co-occuring mental illnesses and substance use disorder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media shapes the public´s perceptions of social problems and how we understand the people affected by them. This study investigates the shaping of dual diagnosis, a concept that refers to the co-occurrence of a mental illness and substance use, a phenomena that has gained increased prominence in the last decades. LÄS MER

 5. 5. Att vårda substansberoende patienter inom somatisk vård. En litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karolina Blomstergren; My Julin; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; sjuksköterska; somatisk vård; substansbrukssyndrom; uppfattningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer med substansbrukssyndrom är en stadigt ökande patientgrupp inom den somatiska vården. Substansberoende, som är en behandlingsbar sjukdom, uppstår till följd av att hjärnans belöningssystem utsätts för onaturligt stimuli. LÄS MER