Sökning: "Samsjuklighet"

Visar resultat 16 - 20 av 141 uppsatser innehållade ordet Samsjuklighet.

 1. 16. Nykter och fortsatt nykter : Socialsekreterares perspektiv på eftervård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jacob Petersson; David Heerman; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; eftervård; substansmissbruk; socialtjänsten; social återintegrering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är utforska vad socialsekreterare upplever vara hinder och tillgångar för och hos klienter som genomgår eftervård. Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade intervjuer med en hermeneutisk och kvalitativ metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 17. Sjuksköterskors upplevelser av och attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jessica Cahenzli; Marie Hjort; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; nurse attitudes; nurse experiences; somatic care; psykisk ohälsa; sjuksköterskors attityder; sjuksköterskors upplevelser; somatisk vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa växer världen över. Patienter med psykisk ohälsa behöver även vård för fysiska åkommor. På grund av denna samsjuklighet och den ökade psykiska ohälsan bland befolkningen ökar patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. LÄS MER

 3. 18. Tvångsvård. Finns det en gråzon mellan LVM och LPT?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samsjuklighet; missbruk; psykisk sjukdom; tvångsvård;

  Sammanfattning : På hösten 2018 riktades blickarna mot vården i Sverige. Inte vilken del av vården som helst utan den som berör två av de kanske mest utsatta grupperna i samhället, missbruksvården och psykiatrin. LÄS MER

 4. 19. Samverkan vid samsjuklighet avseende psykisk sjukdom och missbruk eller beroende : Yrkesverksammas erfarenheter samt möjligheter och hinder för en fungerande samverkan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Peltola; Jack Ståhl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter 80 år och äldre : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Dahlberg; Pernilla Jansson; [2019]
  Nyckelord :äldre; 80 och över; omvårdnad vid livshotande sjukdom; etik; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Individer 80 år och äldre förväntas öka de kommande åren. Världens snabbt ökade antal individer som lever allt längre kommer i framtiden innebära stora utmaningar både för hälso- och sjukvårdens personal och sjukvårdens ekonomi. Då hög ålder generellt är associerat med ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. LÄS MER