Sökning: "Samsung Pay"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Samsung Pay.

 1. 1. Digitala plånböcker : En studie om acceptansen av de digitala plånbokstjänsterna Apple Pay och Samsung Pay

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Grapenson; Josefin Vestman; [2019]
  Nyckelord :Digital plånbok; Apple Pay; Samsung Pay; TAM; E-commerce acceptance model; förtroende; risk; PSD2; Diffusion of Innovations.;

  Sammanfattning : Vi går mot ett allt mer kontantlöst samhälle, där mobilbetalningar är det betalsätt som används mest efter kortbetalningar. Idag finns det ett stort urval av olika mobila betalningstjänster på marknaden. I denna studie kommer acceptans av digitala plånböcker att undersökas. Digitala plånböcker är betaltjänstapplikationer som bl. LÄS MER

 2. 2. Påverkande faktorer på designprocessen : En övergripande studie om faktorers påverkan vid utvecklingen av nya tjänster inom mobila betaltjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Emil Lindstedt; Emil Nynäs; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the socio-technical society, the demands of the user create opportunities for new services based on mobile devices. Services such as Swish and Samsung Pay contribute to new ways for both individuals but also companies to carry out simple mobile-based payments. LÄS MER

 3. 3. Samsung Pay : Mobila betalningshjälpmedels påverkan på webbutvecklare och företag

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Malin Fonad; [2018]
  Nyckelord :Samsung Pay; betalningshjälpmedel; applikationer ”appar” ; betalkort; Swish; fingeravtryck; Mobilt BankID;

  Sammanfattning : Hur påverkar mobila betalningshjälpmedel webbutvecklares arbete? Detta har besvarats i denna uppsats med utgångspunkt från den nylanserade tjänsten Samsung Pay. Syftet med studien är att skapa en förståelse för de villkor som de olika digitala betalningsalternativen har, samt kartlägga hur det ständigt föränderliga landskapet för digitala betalningsalternativ påverkar webbutvecklare och företag med fokus på webblösningar, bland annat genom att granska vilka kostnader som uppkommer, samt vilka det egentligen är som står för dem. LÄS MER

 4. 4. Adoptionen av mobila betalningssätt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Jonathan Östergren; Daniel Litsesiö; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Betalningar med kontanter minskar i Sverige samtidigt som kontaktlösa betalningssätt och mobila betalningsapplikationer ökar. 2017 var första året då användandet av mobila betalningssätt används mer än kontanter, samtidigt som många inte hade några kontanter på sig i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Smartphone sustainability assessment using multi-criteria analysis and consumer survey

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Janis Gedusevs; [2018]
  Nyckelord :smartphones; multi criteria analysis; sustainability; environmental management; transparency; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : Sustainability is a fairly new emerging business concept for manufacturing industry and this thesis will focus on smartphone manufacturing industry. In 2015 there were 1.86 billion smartphone users and it is estimated to increase to 2.87 billion in 2020. LÄS MER