Sökning: "Samsung"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Samsung.

 1. 1. Energioptimering av mobila applikationer : En studie av potential i dynamiskt växlande färgscheman för OLED-skärmar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Andreas Lind; [2020]
  Nyckelord :Android; mobile applications; energy saving; OLED; Samsung; Galaxy; Android; mobila applikationer; energibesparing; OLED; Samsung; Galaxy;

  Sammanfattning : På de flesta av de mobiltelefoner som idag tillverkas så sitter det någon form av OLEDskärm. Dessa har till skillnad från LCD-skärmar en egenskap som gör att dess energiförbrukning påverkas markant beroende på vilka färger skärmen visar, där ljusa färger medför en högre energiförbrukning jämfört med när mörkare färger visas. LÄS MER

 2. 2. Hållbara telefoner inom verksamheter - En studie om användandet av mobiltelefoner hos företag och hur valet av mobil kan ske med hänsyn till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Victoria Pehrsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; smartphones; IT; mobiltelefon; återanvändning; återvinning; cirkulär ekonomi; företag; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The cell phone industry is one of the most linear sectors, which means high resource consumption in the production of telephones and difficulties in repair. In addition, only 10-12% take-back of used units takes place, the rest are often forgotten in drawers or handled incorrectly. LÄS MER

 3. 3. How explosive should the launch of the new Samsung Galaxy Note8 be?

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tuva Brännström; Lara Kristina Siebert; [2020]
  Nyckelord :brand management; crisis management; reputation; corporate brands; case study; Samsung; Business and Economics;

  Sammanfattning : In August 2016, Samsung launched the Galaxy Note7, but the initial excitement of both the company and the market dropped painfully after only a few days when reports covered phones that were bursting into flames. With an increasing number of incidents and massive media coverage, Samsung had to quickly step up its actions from a reluctant withdraw to a global recall within only one month. LÄS MER

 4. 4. Moderna betalningsmetoder : Chip-, Blipp- och Mobila kortbetalningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Robin Johansson; Anton Vestin; [2020]
  Nyckelord :betalningsmetoder; chip; blipp; kontaktlös; mobila betalningar; samsung pay; google pay; apple pay; nfc; rfid;

  Sammanfattning : Användandet av betalkort har blivit allt mer populärt den senaste tiden och användandet av kontanter har minskat. En transaktion med hjälp av ett betalkort kan numera ske på ett antal olika sätt, från den klassiska magnetremsan till mobila kortbetalningar. LÄS MER

 5. 5. MobilePose: Real-Time 3D Hand Pose Estimation from a Single RGB Image

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :David Larsson; Sofie Hellmark; [2020]
  Nyckelord :3D hand pose estimation; real-time; Convolutional neural networks; Image analysis; Machine learning; AR; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Estimating 3D hand poses from RGB images is a challenging task. In this work we construct efficient neural networks to regress sparse 3D skeletons consisting of 21 keypoints in the hand. Additionally heatmaps are regressed to locate the keypoints in 2D. LÄS MER