Sökning: "Samsung"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Samsung.

 1. 1. Energioptimering av mobila applikationer : En studie av potential i dynamiskt växlande färgscheman för OLED-skärmar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Andreas Lind; [2020]
  Nyckelord :Android; mobile applications; energy saving; OLED; Samsung; Galaxy; Android; mobila applikationer; energibesparing; OLED; Samsung; Galaxy;

  Sammanfattning : På de flesta av de mobiltelefoner som idag tillverkas så sitter det någon form av OLEDskärm. Dessa har till skillnad från LCD-skärmar en egenskap som gör att dess energiförbrukning påverkas markant beroende på vilka färger skärmen visar, där ljusa färger medför en högre energiförbrukning jämfört med när mörkare färger visas. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om svenska konsumenters inställning till digitala plånböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Hikmah Ali; [2020]
  Nyckelord :Apple Pay; Samsung pay; attitude; digital wallets; availability; security; usability; risk; Apple Pay; Samsung pay; inställning; digitala plånböcker; tillgänglighet; säkerhet; användarvänlighet; risk;

  Sammanfattning : Digital wallets have become a trendy topic, and a popular method of paying in physical stores. The aim of the study is to gain a deeper understanding of the attitude of Swedish consumers towards digital wallets Apple Pay and Samsung Pay. LÄS MER

 3. 3. Ethical Hacking of an IoT-device: Threat Assessment and Penetration Testing : A Survey on Security of a Smart Refrigerator

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Radholm; Niklas Abefelt; [2020]
  Nyckelord :Internet of things IoT ; device; security; penetration testing; threat assessment; vulnerabilities; Internet of things IoT ; enhet; säkerhet; penetrationstester; hotbedömning; sårbarheter;

  Sammanfattning : Internet of things (IoT) devices are becoming more prevalent. Due to a rapidly growing market of these appliances, improper security measures lead to an expanding range of attacks. There is a devoir of testing and securing these devices to contribute to a more sustainable society. LÄS MER

 4. 4. Execution time optimisation of a physics engine

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jimmy Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Physics engine optimisation;

  Sammanfattning : This paper contains several suggestions of improvements for an existingin-house physics engine. It treats subjects such as mathematical simpli-fications, data dependencies, branching, broad phase collision detectionand data-oriented programming. The suggested improvements are testedwith two devices, a Samsung Galaxy A6 running on a ARM Cortex-A531. LÄS MER

 5. 5. Hållbara telefoner inom verksamheter - En studie om användandet av mobiltelefoner hos företag och hur valet av mobil kan ske med hänsyn till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Victoria Pehrsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; smartphones; IT; mobiltelefon; återanvändning; återvinning; cirkulär ekonomi; företag; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The cell phone industry is one of the most linear sectors, which means high resource consumption in the production of telephones and difficulties in repair. In addition, only 10-12% take-back of used units takes place, the rest are often forgotten in drawers or handled incorrectly. LÄS MER