Sökning: "Samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 6532 uppsatser innehållade ordet Samtal.

 1. 1. Relationskompetens. En etnografiskt inspirerad studie om några specialpedagogers relationer till lärare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pia Lindedahl; Hanna Torsson; [2023-07-04]
  Nyckelord :relationskompetens; kommunikativ kompetens; differentieringskompetens; socioemotionell kompetens; specialpedagog;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur några specialpedagogers relationer till lärare avseende samtal och praktiska göromål tar sig uttryck i två grundskolor. Forskningsfrågan som fungerat som utgångspunkt handlar om vad som kännetecknar några specialpedagogers relationskompetens i förhållande till lärare. LÄS MER

 2. 2. Kontrollens vara eller inte vara? En jakt på det levande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hanna Göland; [2023-07-03]
  Nyckelord :skådespelare; skådespeleri; föreställningsperiod; spelperiod; återskapa; upprepa; kontroll; avspänning; preparation; förberedelse; acceptans;

  Sammanfattning : På vilket sätt bör skådespelaren arbeta för att leverera en föreställning kväll efter kväll? Hur kan jag och ensemblen tillsammans förhålla oss till det överenskomna, men samtidigt vara närvarande i vad som händer i stunden, och hålla föreställningen levande? Arbetet utgår bland annat från praktiska undersökningar under min praktikperiod på Östgötateatern och samtal med skådespelarna Jesper Barkselius och Lisa Lindgren. Jag har även inspirerats av texter ur böcker som bland annat Skådespelarens musikalitet av Sven Bjerstedt där han intervjuat skådespelare om skådespeleri i relation till det levande och vad det är att spela en föreställning. LÄS MER

 3. 3. Vad är det vi gillar när vi gillar skådespeleri? Ett konstnärligt sökande efter teaterns unika potentialer som konstform

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Nikola Borggård Gavanozov; [2023-07-03]
  Nyckelord :teater; skådespeleri; scenisk gestaltning; Skådespelartekniker; Skådespelarmetoder; Kroppen; Hjärnan; Tro; Religion; Verklighetens magi;

  Sammanfattning : Med avstamp i en fråga som jag initialt formulerade Vad är det vi gillar när vi gillar skådespeleri ger jag mig ut i ett sökande efter att fånga och om möjligt med ord beskriva konstformen vi kallar skådespeleri, dess fulla potential och hur man skulle kunna gå till väga för att uppnå den. Min startpunkt i det här arbetet har varit en frustration över sakernas tillstånd och en upplevelse som scenkonstnär av att vi i det svenska teaterklimatet inte i tillräcklig grad lyckas använda oss av det där som gör just teaterrummet och teaterupplevelsen unik. LÄS MER

 4. 4. Mellanrummets substans- Helrymdens filosofi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vivi Lindberg; [2023-07-03]
  Nyckelord :skådespeleri; skådespelarmetod; skådespelare; helrymd; ma; teater; paus; negative space;

  Sammanfattning : För mig som skådespelare är det viktigt att kunna verbalisera och konkretisera vad det är jag gör när jag står på scenen. I mitt undersökande arbete har jag därför sökt efter ett uttryck som på ett bra sätt skulle kunna beskriva vad man kanske kunde kalla “det som är emellan det som är” i en manustext. LÄS MER

 5. 5. Den konstnärliga provokationen. En jakt på kunskap, verktyg och ett varför då?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Martin Nick Alexandersson; [2023-06-29]
  Nyckelord :Konstnärlig provokation; provokatör; skådespeleri; teater; futurism; movere; Nils Poletti; Liv Kristin Holmberg; Liv Kristin Holmberg; Östgötateatern 2022; Lars Vilks; Makode Linde;

  Sammanfattning : Ett grävande i den konstnärliga provokationen, ett försök till förståelse för dess slagkraft och fallgropar. Genom samtal med upphovspersoner som från allmänhet och experter tillskrivits titeln provokatörer. LÄS MER