Sökning: "Samuel Brandström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Samuel Brandström.

 1. 1. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskan och samvetet - En rättsutredning om barnmorskors rätt till samvetsfrihet i samband med abortvård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Samuel Brandström; [2015]
  Nyckelord :samvetsklausul; samvetsvägran; samvetsfrihet; religionsfrihet; abort; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Recently, the issue whether midwives has the right to conscientious objection in connection with medical care concerning abortions has been frequently debated in Sweden. The aim of this bachelor’s thesis is to investigate if, and to what extent a midwife, while working in a Swedish gynecological clinic, has the freedom of conscience from taking part in service in the field of abortion, is protected by article 9 (1), and whether or not this freedom can be restricted with reference to article 9 (2) of The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. LÄS MER