Sökning: "Samuel Fredriksson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Samuel Fredriksson.

 1. 1. Industrial look and feel – The combination of aesthetics and performance in production, a case study

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Samuel Baudin; Marcus Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Industrial look and feel; workplace aesthetics; ergonomics; workplace design; assembly line; assembly; aesthetics; arbetsplatsdesign; ergonomi; monteringslina;

  Sammanfattning : The increasing globalization of the market has rendered the competitive situation for companies worldwide more fierce than ever with order winners becoming order qualifiers and the demand continues to rise. Especially, the situation has become more complex for SME´s that are suppliers to large global companies. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av tillverkningmetoder med MRL

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Samuel Baudin; Marcus Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :MRL; Tillverkningsmetoder; MTRL; TRL;

  Sammanfattning : Today´s industry is driven into development by an increasingly difficult situation of competition that gives less room for miscalculations in the production. One of the most important factors in maintaining your competitiveness is your ability to quickly and efficiently adopt new methods of manufacturing. LÄS MER

 3. 3. The Schizoid Subject : Filth and Desire in Samuel R. Delany's Hogg

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sophia Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :Gilles Deleuze; Félix Guattari; Samuel R. Delany; Hogg; Anti-Oedipus; Schizoanalysis; Transgressive fiction;

  Sammanfattning : This thesis investigates in which ways Samuel R. Delany’s novel Hogg challenge the discourse of normality as stipulated, supported and maintained by the capitalist Oedipal repression of desire. LÄS MER

 4. 4. Talmaskerande ljudsystems inverkan på taluppfattbarheten i ett öppet kontorslandskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Samuel Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks möjligheten att använda talmaskering till att förbättra talintegritet och akustisk arbetsmiljö i öppna kontorslandskap. En av de vanligaste orsakerna till störningar i ett öppet kontorslandskap är ovidkommande tal. LÄS MER

 5. 5. Högskoleverkets utvärdering av kvalitet i högre utbildning : - för vem, hur och varför?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Samuel Fredriksson; Rafal Walczak; [2009]
  Nyckelord :Kvalitet; Högre utbildning; Kvalitetssäkring; Utvärdering; Högskoleverket; Bolognaprocessen.;

  Sammanfattning : Studien belyser Högskoleverkets utvärdering av kvalitet i högre utbildning och avgränsar sig till Mittuniversitetets lärarutbildning. Syftet med studien var att belysa hur Högskoleverket som statlig myndighet använder utvärdering av kvalitet i högre utbildning som ett värderings- och normeringsverktyg. LÄS MER