Sökning: "Samuel Gniste"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel Gniste.

  1. 1. Stress hos den nyutexaminerade sjuksköterskan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Samuel Gniste; Alexandra Widell; [2013]
    Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; Omvårdnad; Stress; Stressfaktorer;

    Sammanfattning : Krav och utveckling ökar oavbrutet inom sjuksköterskeyrket, den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver därför tydlig vägledning då erfarenhet och klinisk kompetens saknas. Stress innebär en obalans mellan krav som ställs och förmågan att hantera dessa. Ökade krav på arbetet visar på högre förekomst av stress och stressymptom. LÄS MER