Sökning: "Samuel Hall"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Samuel Hall.

 1. 1. En teoretisk modell för 3D-printing av fälg i kolfiber

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Samuel Hall; [2022]
  Nyckelord :3D-printing; Carbon fiber; Carrim; Automotive wheels;

  Sammanfattning : The automotive industry faces the challenge to manufacture vehicles with reduced material usage and climate impact. To achieve this the industry has begun using other materials such as carbon fibre composite than materials such as steel and aluminium which are normally used for the manufacturing of automobile parts. LÄS MER

 2. 2. Hybrid identities in The Lonely Londoners by Samuel Selvon : A character analysis of the two characters Moses and Galahad.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sofia Backlund; [2022]
  Nyckelord :Hybridity; Racism; Identity; Language;

  Sammanfattning : This essay reads and analyses the novel The Lonely Londoners by Samuel Selvon through the lens of postcolonial theory. It examines the West Indian migrants who migrated to Britain in the 1950s, searching for a better life. They had been indoctrinated by the colonizers for decades of the prosperous life awaiting them in the Motherland. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av momentet friluftsliv –ett omöjligt uppdrag? : En kvalitativ studie om lärares syn på friluftsliv i idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Dennis Hall; Samuel Pont Laisfeldt; [2021]
  Nyckelord :idrott och hälsa; summativ bedömning; formativ bedömning;

  Sammanfattning : En tredjedel av den svenska befolkningen sägs vara aktiva inom friluftsliv och friluftsliv är en del av den svenska skolan och undervisningen ingår i ämnet idrott och hälsa. Dock är uppfattningen och vad som ska bedömas inom momentet friluftsliv svårtolkat enligt undersökningar och lärare därför är det intressant att ta reda på vad lärare har för uppfattning och hur de bedömer kunskapsområdet friluftsliv. LÄS MER

 4. 4. Det blir som att man får med sig gitarrläraren hem liksom… : Kunskaper i enskild gitarrundervisning i tre lärandemiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Samuel Hall; Mikael Olausson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER