Sökning: "Samuel Ivarsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Samuel Ivarsson.

 1. 1. Onlinespel skapat med fokus på social interaktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marcus Axelsson; Jakob Fihlman; Samuel Ivarsson; Elin Nilsson; Jesper Setterström; Tina Samimian Tehrani; [2021-09-14]
  Nyckelord :samarbete; speldesign; spel; barn;

  Sammanfattning : Projektets syfte var att skapa ett digitalt spel som uppmuntrar till samarbete mellan spelarna. Spelet är framtaget för att spela i lag om fyra där nyckeln för att lyckas är tätt samarbete. Metoden som använts i detta projekt är uppdelad i tre större block, förstudie, designprocess och utvecklingsprocess. LÄS MER

 2. 2. Förtroende för- och användning avnyhetsmedier under Covid-19 : En kvantitativ studie om medieförtroende och användning av nyhetsmedierunder kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alfred Lundqvist; Christian Ivarsson; Robin Karlsson Dahlgren; Samuel Andrésen; [2020]
  Nyckelord :public service; commercial media; Covid-19; pandemic; trust; usage; public service; kommersiella medier; Covid-19; pandemi; förtroende; användning;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ undersökning om svenskars förtroende för svenska nyhetsmedier och hurderas användning av dessa ser ut under Covid-19 pandemin. Studien ämnar ta reda påskillnaderna mellan svenskars förtroende för och användning av public service baserade i densocialt ansvarstagande ideologin, och kommersiella medier baserade i den frihetliga ideologin. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av platser att anlägga fickparker på med hjälp av multikriterieanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Felicia Ivarsson; Samuel Sundin-Anders; [2016]
  Nyckelord :Pocket park; densification; multi criteria analysis; ranking; geographic information system GIS ; Fickpark; förtätning; multikriterieanalys; rangordning; geografiskt informationssystem GIS ;

  Sammanfattning : Målet med studien är att med hjälp av multikriterieanalyser hitta platser i Gävle tätort att anlägga fickparker på. Till en början gjordes en litteraturöversikt som bland annat bidrog med uppfattningen om vad som är viktigt för fickparker och vilka kriterier som är användbara för att hitta platser att anlägga fickparker på. LÄS MER

 4. 4. Mobile payment with customer controlled connection : Can it be constructed to be safe enough?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för programvarusystem

  Författare :Samuel Ivarsson; [2008]
  Nyckelord :Mobile; payment; security;

  Sammanfattning : The mobile commerce has given birth to many mobile payment systems and this thesis covers the security of a theoretical system where the communication is handled by the customer. There are many technologies that can be used when implementing such a system, each with different strengths and weaknesses. LÄS MER