Sökning: "Samuel Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Samuel Johansson.

 1. 1. Att begripliggöra det obegripliga : En postkolonial analys av argument för Ugandas anti-gaylag mellan årtalen 2009 och 2014

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johansson Samuel; [2020]
  Nyckelord :Uganda; anti-homosexuality bill; postcolonialism; homosexuality; the west; colonialism; Frantz Fanon; Kristen Cheney;

  Sammanfattning : A new law regulating homosexual relations was in the year of 2009 introduced in the parliament of Uganda, resulting in wide condemnation from the west. The bill proposed harsh penalties for homosexual behavior and gay advocacy, including, but not limited to, the death penalty and life imprisonment. LÄS MER

 2. 2. Barn till förälder med substansproblematik : Personlighetsegenskaper och substansproblematik

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Max Lilja; Samuel Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från tystlåten 15-åring till världsledare - En kvalitativ dokumentstudie av svensk massmedias framställningar av Greta Thunberg och konstruktion av karismatiskt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Arnald; Karin Funegård; Lovisa Johansson; Malin Liljedahl; [2020]
  Nyckelord :Karismatiskt ledarskap; Greta Thunberg; Massmedia; Framställningar och Diskursanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur karismatiskt ledarskap konstrueras i massmedia genom att göra en närstudie på den massmediala framställningen av Greta Thunberg. Mer specifikt ämnar studien att bidra teoretiskt genom att öka förståelsen för hur konstruktionen av karismatiskt ledarskap skapas i svensk massmedia. LÄS MER

 4. 4. Transitioning from C to Rust in Media Streaming Development - An Industrial Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Samuel Johansson; Ludvig Rappe; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hjälpmedel för att minska vårdkön till Södersjukhusets röntgenavdelning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Samuel Johansson; Emma Skärvinge; [2019]
  Nyckelord :RIS; PACS; TakeCare; röntgenavdelning; akutmottagning;

  Sammanfattning : Den ökade belastningen på akutmottagningar i Sverige bidrar till ett kraftigare flöde till röntgenavdelningar. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för personalen på avdelningen och skulle med hjälp utav en skärm kunna underlättas. LÄS MER