Sökning: "Samuel Nord"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel Nord.

  1. 1. En studie av vad som motiverar restauranganställda i arbetet. : En kvalitativ studie

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Samuel Nord; [2022]
    Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; självbestämmandeteorin; restauranganställda;

    Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka vad som motiverar anställda i restaurangbranschen i arbetet. Restaurangbranschen är en bransch som har en hög personalomsättning i förhållande till andra yrken och forskning har visa att människor som är motivarande både mår bättre och är mer benägna att stanna på en arbetsplats längre. LÄS MER