Sökning: "Samuel Sjöström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Samuel Sjöström.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Measuring Swedish Investor Sentiment and its Effect on Stock Market Response to Earnings News

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Samuel Sjöström; Carl Magnus Lindblom; [2013]
  Nyckelord :Investor sentiment; Earnings response; Swedish capital markets; Efficient market hypothesis; Behavioral finance;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine whether the Swedish stock market reacts differently to earnings announcements during periods of high investor sentiment than during periods of low investor sentiment. We define investor sentiment as investor beliefs about future cash flows or discount rates not supported by prevailing economic and financial fundamentals. LÄS MER

 3. 3. Bolagsstämmans ordförande : befogenheter, förpliktelser och ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Sjöström; [2013]
  Nyckelord :Bolagsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER