Sökning: "Samuel Widén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Samuel Widén.

 1. 1. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
  Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspeletSnake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriskaaktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via EmotivEpoc X. LÄS MER

 2. 2. An Existential reading of Samuel Beckett's Waiting for Godot

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Engelska

  Författare :Fatimetou Dia; [2020]
  Nyckelord :Existentialism; Samuel Beckett; English; Literature;

  Sammanfattning : The play Waiting for Godot by Samuel Beckett has for a long time been considered one of his best works. Grasping the significance of key factors such as modernity, modernism and historical background is of great importance to situate and contextualise the play. LÄS MER

 3. 3. Funktionsentreprenader inom Järnväg - möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik – järnvägsteknik

  Författare :Samuel Siddique; [2009]
  Nyckelord :funktionsentreprenad; entreprenadformer; finansiering; Railway transport technology; Järnvägstransportteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The transformation within the swedish infrastructure has been a slow process from the beginning of time. For almost a decade, the traditional form of contracting regarding buildings and foremost infrastructure has evolved contracting involving the owner to define the outcome of the product, regardless involvement from the supposed contractor. LÄS MER