Sökning: "Samuel Williams"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Samuel Williams.

 1. 1. Crossing The Line - a case study of FRONTEX's mission and mandate

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samuel Williams; [2015]
  Nyckelord :migration policy; technocracy; supranationalism; neofunctionalism; accountability; FRONTEX; European Union; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Why has FRONTEX evolved without introducing a mechanism for accountability? This case study answers this question by examining relevant treaties and regulations concerning FRONTEX's mandate, as well as previous scholarship in the area – and applying a top down approach to explain the evolution of FRONTEX's development. The study goes beyond focusing on FRONTEX's role as an intelligence agency, and instead applies a neofunctional theoretical framework to account for its evolution in the capacity of an EU agency. LÄS MER

 2. 2. Den nya generationens patient och andra myter - En diskursanalys av vårdvalsreformen i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Helander; Samuel Williams; [2014]
  Nyckelord :vårdval; marknadsreformer; diskursanalys; svensk sjukvårdspolitik; patientrol; Social Sciences;

  Sammanfattning : När riksdagen beslutade om att införa ett obligatoriskt vårdval i Sverige 2009 fanns en omfattande kritik av reformen från forskare och experter som menade att en kundvalsmodell med fri etableringsrätt för privata vårdproducenter riskerade att undergräva det krav på jämlikhet som länge haft en central position inom svensk sjukvårdspolitik. Denna uppsats syftar till att med utgångspunkt i en diskursteoretisk förståelse av makt förklara varför vårdvalet drevs igenom trots att förslaget var så kontroversiellt. LÄS MER