Sökning: "Samuelsson Jonas"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Samuelsson Jonas.

 1. 1. Upprätthållande av god redovisningskvalitet i små aktiebolag : En kvalitativ studie om den auktoriserade redovisningskonsultens roll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Petra Oldenmark; Jensen Anna; Samuelsson Jonas; [2020]
  Nyckelord :Accounting quality; authorized accounting consultants; small limited companies; stakeholders; competence; consulting; relationship; Redovisningskvalitet; auktoriserade redovisningskonsulter; små aktiebolag; intressenter; kompetens; rådgivning; relation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka och förklara vad den auktoriserade redovisningskonsulten i sin roll kan bidra med för att upprätthålla god redovisningskvalitet i små bolag. Vidare syftar studien till att få förståelse för hur den auktoriserade redovisningskonsulten arbetar med upprättandet av god redovisningskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Partner age gap and child health in Sub-Saharan Africa

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonas Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Partner age gap; child health; Sub-Saharan Africa; family structures; gender relations;

  Sammanfattning : This thesis explores the association between the age gap between parents and health outcomes for children in Sub-Saharan Africa. An average man-older age gap between partners has been observed all over the world and is the largest in many Sub-Saharan African countries. LÄS MER

 3. 3. A study into relative navigation methods for automatic probe and drogue air-to-air refuelling

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Jonas Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the aerospace industry moves into more automatic systems and fully automatic systems the need for automatic air to air refuelling is becoming essential to create an optimal aircraft system. It is not only needed for UAVs but also for piloted aircraft. LÄS MER

 4. 4. Tjänsteutveckling i skogssektorn : en fallstudie av Södras ekonomiska rådgivning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Jonas Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :ekonomi; generationsskifte; intervjuer; kommunikation; kvalitativ; relationer; relationsmarknadsföring; tjänstekvalitet; utvärdering; communication; economy; evaluation; generational; interview; relations; relationship marketing; service quality; qualitative;

  Sammanfattning : Dagens tjänstesektor växer sig allt starkare vilket ställer krav på konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden. För skogsnäringen innebär det ett större fokus på att erbjuda helhetslösningar till skogsägarna. En tjänst som har framtiden för sig är rådgivning inför generationsskiften då 1/3 av skogsägarna är över 65 år. LÄS MER

 5. 5. Anomaly Detection in ConsoleLogs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonas Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The overall purpose of this project was to find anomalies inunstructured console logs. Logs were generated from system componentsin a contact center, specifically components in an email chain. Ananomaly is behaviour that can be described as abnormal. LÄS MER