Sökning: "Samverkan förskola och förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Samverkan förskola och förskoleklass.

 1. 1. Samverkan i övergången mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rickard Andersson; Linus Rosén; [2019]
  Nyckelord :samverkan förskola förskoleklass;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie och arbete var att utifrån pedagogernas perspektiv undersöka på vilka sätt dessa verksamheter, förskolan och förskoleklass, arbetar och samverkar vid barnens övergång. För att göra detta användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som genomfördes mestadels via direkta intervjuer, samt ett par via telefon. LÄS MER

 2. 2. Relationer - en huvudnyckel vid övergång? : Om övergången från förskolans verksamhet till förskoleklass generellt och för barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sarah Johansson; Linda Söderlund; [2019]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; intervjuer; relationer; överskolning; övergång;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes med syftet att undersöka och analysera hur relationsskapande underlättar i övergången från förskolan till förskoleklass för barn generellt och barn i behov av särskilt stöd. Syftet var också att ta reda på hur övergången från förskola till förskoleklass hanterades. LÄS MER

 3. 3. Minde the Gap : en fallstudie om framgångsfaktorer och delaktighet vid övergångar mellan skolmiljöer.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Wikdahl; Katarina Witting; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; lärande; lärmiljöer; progression; samverkan; övergångar;

  Sammanfattning : Preschool, preschool class and comprehensive school are separate forms of schooling in Sweden. As a consequence, Swedish children experience two transitions between three school forms in little more than a year’s time. The aim of this qualitative study is to provide a better understanding of successful transitions. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogen, en brobyggare? En kvalitativ studie om hur specialpedagogen kan bidra till att främja framgångsfaktorer i övergångsprocessen från förskola till förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kerstin Rosengren; Jenny Vincent-Vivian; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; Förskola; Förskoleklass; Specialpedagog; Övergångsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogen kan bidra till att främja framgångsfaktorer i övergångsprocessen från förskola till förskoleklass genom att ta del av skolledares och pedagogers uppfattningar om specialpedagogens roll samt undersöka hur deras uppfattningar förhåller sig till styrdokument och specialpedagogens examensordning. Studien utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Från förskola till förskoleklass : Pedagogers uppfattning om behovet av information vid övergången

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Lundberg; Malin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Preeschool; Transition; förskoleklass; Övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka pedagogernas uppfattning av vad viktig information ska innehålla. Vad anser pedagogerna i förskolan är det centrala i informationen som de lämnar och vilka förväntningar har pedagogerna i förskoleklassen kring informationen som de ska få vid övergången. LÄS MER