Sökning: "Samverkan förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 469 uppsatser innehållade orden Samverkan förskola.

 1. 1. Samverkan i förskolan : Utvecklingspunkter för att höja kvalitén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carola Lundberg; Jessika Spång; [2022]
  Nyckelord :Samverkan; förskollärare; vårdnadshavare; utvecklingspunkter; utvecklingsekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka utvecklingspunkter det finns för att höja kvalitén på samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare. Vår nyfikenhet väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning då förskollärare uttryckt svårigheter kring samverkan. LÄS MER

 2. 2. När två olika världar möts : En studie om övergången mellan förskolan och förskoleklass utifrån lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alicia Mathiesen; Veronica Johansson; [2022]
  Nyckelord :Anknytning; kommunikation; meningsskapande; samverkan; trygghet; övergången till förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med en övergång mellan förskola och förskoleklassen ser ut utifrån lärarnas perspektiv. Studien som presenteras i examensarbetet har gjorts i en specifik kommun för att få en inblick om hur arbetet med övergångar genomförs. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares erfarenheter av anknytning under covid- 19 pandemin : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Madeleine Davidsson; Sandra Jonasson; [2022]
  Nyckelord :Anknytning; förskola; inskolning; pandemi; samverkan; trygghet;

  Sammanfattning : Abstract År 2020 drabbades världen av en pandemi som fick namnet covid- 19 vilket gjorde att människors sociala sammanhang och levnadsförhållande ändrades. För att skydda människor från sjukdom och begränsa smittspridningen i Sverige gick regeringen och FoHM ut med allmänna råd till befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Övergångsprocessen från förskola till fritidshem - för barnet i behov av särskilt stöd. : Sex fritidshemspedagogers erfarenheter av övergången, samverkan och elevens förutsättningar för utveckling och lärande.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Flink Segergren; Annika Larsson; [2022]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; fritidshem; förutsättningar; samverkan; övergångsprocess;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka fritidshemspedagogers erfarenheter av hur övergångsprocessen kan skapa kontinuitet från förskola till fritidshem för barn som är i behov av särskilt stöd, vilken samverkan som finns och vilka faktorer som påverkar utveckling och lärande i fritidshemmet. Genom att använda en kvalitativ metod, med sex semistrukturerade intervjuer, framkom en bild av fritidshemspedagogernas erfarenheter av samverkan i övergångsprocessen och vilka faktorer som påverkar elevens förutsättningar för utveckling och lärande i fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Inskolning i förskolan under pandemin : En studie om samverkan och relationsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sara Jönsson; kikki Widell Hansson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; covid pandemic; preschool; introduction; care; relationship building; collaboration; security; Covid-19; covid-pandemi; förskola; inskolning; omsorg; relationsskapande; samverkan; trygghet;

  Sammanfattning : De flesta barnen idag går i förskolan och inskolningen är första mötet mellan pedagoger, vårdnadshavarna och barnet. Forskning om förskola och pandemin visar att förutsättningar i förskolans verksamhet har förändrats på grund av restriktionerna. LÄS MER