Sökning: "Samverkansform"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Samverkansform.

 1. 1. Kunskapsöverföring mellan projektledare och upphandlare vid offentlig upphandling av byggentreprenader

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Alfred Pethrosson; [2021]
  Nyckelord :Public Procurement; Construction Contract; Knowledge Transfer; SECI; Organization; Offentlig upphandling; Byggentreprenader; Kunskapsöverföring; SECI;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling av byggentreprenader är en komplex process som involverar både generell kompetens inom upphandling relaterad till upphandlingsförfaranden enligt Lagen om offentlig upphandling och kompetens inom projektledning för att välja entreprenadform, ersättningsform, samverkansform och för att utforma tilldelningskriterier. En utveckling av upphandlingen förutsätter att projektledare, och upphandlare, samarbetar och är involverade i utvecklingsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Optimizing the distribution of housing lots at Berga äng

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Erik Fridlund; Malgorzata Wieczorek; [2021]
  Nyckelord :Byggherresamverkan; Bygglogistik; Optimering; Cplex; AMPL; Tillordningsproblem;

  Sammanfattning : Eftersom det råder bostadsbrist i Sverige finns det ett stort behov att producera bostäder på ett mer effektivt och prisvärt tillvägagångsätt. Det är Sveriges kommuner som ansvarar för planprocessen och de har en stor utmaning att hitta nya innovativa sätt att utveckla och effektivisera planprocessen. LÄS MER

 3. 3. Partnering - En fungerande samverkansform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Tobias Ocsko; Amanda Jarl; [2020]
  Nyckelord :Partnering; Samverkansform; Mjuka parametrar;

  Sammanfattning : Partnering har använts som samverkansform i Sverige sedan slutet av 1990-talet men det finns fortfarande inga bestämmelser, arbetsmoment och villkor som definierar ett partneringprojekt. I de allmänna bestämmelserna står det att någon typ av samverkansform borde tillämpas för att nå ett gott resultat. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiska nyttan med partnering – en fallstudie av avslutade projekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Martin Linell; Robert Baric; [2020]
  Nyckelord :Partnering; samverkansform; projekt; komplext; ekonomi; lönsamhet; beställare; entreprenör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Ekonomiska nyttan med partnering – en fallstudie av avslutade projekt Författare: Robert Baric & Martin Linell Handledare: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelning för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Johan Andersson, Partneringledare, Skanska Sverige Examinator: Radhlinah Aulin, Universitetslektor, Avdelning för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Partnering: Partnering är en samverkansform mellan beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer och kunder som tillämpas framförallt i komplexa byggnads- och anläggningsprojekt. Istället för den traditionella byggprocessen där beställaren och entreprenören är på olika sidor av bordet skapar man tillsammans en gemensam organisation. LÄS MER

 5. 5. Samverkan med underentreprenörer i tidiga skeden : En fallstudie om möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mikaela Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Upphandlingsstrategi; Co-creation; Totalentreprenad;

  Sammanfattning : Samverkan har blivit ett populärt ledningssätt i samhällsbyggnadssektorn och förordas i komplexa projekt med stora osäkerheter, specialanpassningar och tidspress. Det innefattar i stora drag ett strukturerat samarbete mellan beställare, entreprenörer och konsulter med kärnfunktioner som öppen bokföring, startworkshopar och gemensamma målbilder. LÄS MER