Sökning: "Samverkanslivcykeln"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Samverkanslivcykeln.

  1. 1. Inköpsorganisation och förbättringsförslag i ett medelstort tillverkande företag

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

    Författare :Sonny Berglund; Claes Eriksson; [2012]
    Nyckelord :Purchasing; Purchasing organization; Purchasing strategy; Organization; Centralization; Kraljic matrix; Inköp; Inköpsorganisation; Inköpsstrategi; Organisation; Centralisering; Kraljic s matrix; Samverkanslivcykeln;

    Sammanfattning : Inköp har en direkt påverkan på ett företags lönsamhet, vilket gör att fokus på att reducera inköpskostnader kan leda till stora positiva effekter. Inköp i ett företag är i regel organiserad i en hierarkisk struktur som bör anpassas utifrån de utmaningar ett företag ställs inför. LÄS MER