Sökning: "Samvete"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Samvete.

 1. 1. Samvetsfrihet och abort - Hör ”samvetsfrihet” hemma i abortvården?

  Master-uppsats,

  Författare :Mozhgan Jalali; [2020-08-26]
  Nyckelord :Samvetsfrihet; Samvete; Abort; Abortsökande kvinnor; Barnmorskor; Abortvården; Professionellt förhållningsätt;

  Sammanfattning : Introduction: The law of conscientious objection is applied in many countries around the world. Article 9 of the ECHR states that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religious freedom, and that restrictions are only legal if the right is contrary to public security or to the protection of public order, health or morals or to the protection of other people's freedoms and rights. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Thea Larsson; Matilda Sjöberg El Hallah; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; Föräldrar; Kvalitativ; Känslor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar hela kroppens ämnesomsättning. Sjukdomen definieras av att kroppens immunförsvar angriper sin egen vävnad och orsakar glukosintolerans samt delvis eller total insulinbrist. LÄS MER

 3. 3. Bland guldkorn och grus -En kvalitativ studie om andrahandskonsumenters konsumtionsvanor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marie Larsson; Lina Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :Second-hand consumption; consumer society; stigma; environmental;

  Sammanfattning : In the past years there has been an increase in interest regarding the environment and this combined with the technological advancement has resulted in new opportunities to secondhand consume. The stigmatisation regarding second-hand consumption is in present day often considered something of the past. LÄS MER

 4. 4. ’’Glädjen är större än rädslan’’ : en kvalitativ studie om ridning och rädsla

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Fanny Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :ridsport; häst; norm; jargong; stallkultur; instruktör; undervisning; motivation;

  Sammanfattning : This study examined adults’ experiences and perceptions about riding and fear and why they ride despite a feeling of fear. Equestrian sports are the eighth largest sport in Sweden with about half a million practitioners in all ages. LÄS MER

 5. 5. "Jag tror att jag skulle kunna avvänja mig vid vikten av att äga": Kollaborativ modekonsumtion utifrån konsumentens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Otteborn; Frida Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: “Jag tror att jag skulle kunna avvänja mig vid vikten av att äga” Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen, 15,0 hp, VT20 Författare: Frida Otteborn och Frida Jonsson Handledare: Eerika Saaristo Nyckelord: Kollaborativ konsumtion, Teorin om planerat beteende, konsumtionsbeteende, hyra kläder, fast fashion Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för den mening som kollaborativ modekonsumtion fyller samt hur konsumenters deltagande påverkas. Frågeställningar: Vilken mening fyller kollaborativ modekonsumtion för konsumenten? Hur påverkas konsumenters deltagande i kollaborativ modekonsumtion? Metod: Studien har tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt och insamlingen av empirin har skett genom semistrukturerade intervjuer riktat till de som antingen har hyrt eller bytt kläder. LÄS MER